Dag van het Sociaal Domein

Op donderdag 11 mei vindt de Dag van het Sociaal Domein plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de dag is ‘Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur’.

 

Partners Machteld Koelewijn en Frans Vos verzorgen tijdens deze bijeenkomst de sessie ‘Aansluiten bij de draagkracht van mensen!‘.
Het hart van de transformatie ligt in het versterken van de draagkracht van mensen. Meer draagkracht zorgt voor duurzame oplossingen en biedt inwoners meer mogelijkheden om problemen het hoofd te bieden. Deze hypothese staat centraal in het onderzoek dat de Universiteit Twente en BMC Advies momenteel in acht gemeenten uitvoeren. Eenzijdig denken in termen van draaglast (problemen) past niet bij de transformatie die we in het sociaal domein willen doormaken. In ons onderzoek willen we ontdekken of en zo ja hoe investeren in de draagkracht van mensen leidt tot betere en meer duurzame oplossingen voor inwoners. De eerste resultaten worden in deze meet & greet gedeeld, evenals de consequenties voor sturing en inrichting van het sociaal domein.

Klik hier voor meer informatie over de Dag van het Sociaal Domein.