Traineeships

Verjonging staat bij de overheid al jaren hoog op de agenda. De veranderende overheidsrol, meer naar buiten gericht, vraagt om andere, nieuwe vaardigheden. Gelijktijdig maakt de grote uitstroom van ambtenaren ruimte voor nieuwe, frisse aanwas. Ook externe ontwikkelingen leiden steeds vaker en sneller tot wijzigingen bij overheidsorganisaties. Dit vraagt de nodige flexibiliteit. Juist in deze voortdurend veranderende wereld zijn de vaardigheden van jonge hoogopgeleiden, gemixt met de deskundigheid van ervaren ambtenaren, van essentieel belang. Samen kunnen zij bouwen aan een toekomstbestendige en wendbare overheid. BMC biedt daarom verschillende traineeships.

Verschillende traineeships

BMC draagt graag bij aan de verjonging van de publieke sector door talenten op te leiden en te begeleiden en heeft daarvoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld:

Scenario 1

De trainee is in dienst bij BMC en inzetbaar op opdrachten, zowel kortstondig als langdurig, tegen scherpe tarieven.

Scenario 2

Het talent is in dienst bij uw organisatie én neemt deel aan een van de specialistische BMC-traineeships, volledig begeleid vanuit BMC.

Scenario 3

BMC ontwikkelt een traineeprogramma op maat voor uw organisatie en uw talenten.

BMC Traineeships

Meer weten?

Download hier de brochure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het BMC ontwikkelcentrum (033) 496 52 00 via het telefoonnummer of per-email naar ontwikkelcentrum@bmc.nl .

Traineeships