Ondermijning

De Rijksoverheid gebruikt de volgende definitie van ondermijning: “het voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten door criminelen waardoor normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt." Bij ondermijnende criminaliteit maken criminelen dus gebruik van legale bedrijven en dienstverleners voor illegale activiteiten. Hierdoor raken de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd, wat voor onveilige situaties zorgt. 

BMC is al meer dan dertig jaar vertrouwde partner van de overheid en heeft veel kennis opgebouwd over de gemeentelijke processen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Die kennis combineren wij met onze expertise op het gebied van gegevensbescherming, om tot een passende oplossing te komen voor ondermijnende criminaliteit. Zo dragen we bij aan de veiligheid en privacy van iedereen in Nederland. 

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder ondermijning?
Onze aanpak voor de naleving van privacywetgeving
Onze dienstverlening om ondermijning tegen te gaan
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van ondermijning
Adviseur ondermijning 

Wat verstaat BMC onder ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit is een serieus probleem in Nederland. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van de diensten van ondernemers, burgers en bestuurders voor illegale activiteiten. Zo worden mensen gedwongen illegale activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Ook worden loodsen en (bedrijfs)panden aan criminelen verhuurd en worden grondstoffen en materialen geleverd voor drugsproductie. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties in woonwijken, zoals kans op liquidaties, milieuvervuiling door drugsafval en gevaar van brand of explosies. Tot slot worden legale financiële dienstverleners afgeperst om criminele winsten wit te wassen. Ondermijning is daarmee een groot risico voor de veiligheid in de samenleving. 
 

Onze aanpak voor de naleving van privacywetgeving 

Om ondermijning te voorkomen moet privacywetgeving strikt nageleefd worden. Daarvoor is is een georganiseerde overheid nodig die alle beschikbare middelen en instrumenten inzet en samenwerkt met de private sector. Ondermijnende activiteiten kennen regionale verschillen, waardoor er geen algemene werkwijze is voor de aanpak en bestrijding ervan. Daarom moeten per regio duidelijke doelstellingen worden opgesteld en moet informatie beschikbaar komen.  

BMC heeft veel kennis over de gemeentelijke processen in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. We zijn daarnaast ook bekend met de werkprocessen bij ketenpartners zoals de politie en het Openbaar Ministerie. We combineren die kennis met onze expertise om ondermijning aan te gaan. 
 

Onze dienstverlening om ondermijning tegen te gaan

Advies en onderzoek

BMC helpt organisaties door duidelijk te formuleren wat de te bereiken doelen zijn bij het bestrijden van ondermijning, hoe gegevensdeling en data daarbij kan helpen en door  werkprocessen te beschrijven. Daarnaast voeren wij de verplichte Data Protection Impact Assessment uit. Dit houdt in dat BMC de beveiliging van de data en de risico’s die aan het verwerken van de data verbonden zijn, nagaat, om er voor te zorgen dat inwoners en cliënten vertrouwen hebben in het gebruik van data binnen organisaties.

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van ondermijning? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van ondermijning

Ben je op zoek naar een baan waarbij je ondermijning tegengaat? Als (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC werk je bij gemeenten en samenwerkingsverbanden waarbij je aan de slag gaat met verschillende maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare inwoners waar vaak ook een veiligheidsrisico speelt. Voorbeelden van thema’s en beleidsvelden waarmee je aan de slag gaat zijn jeugdcriminaliteit, mensenhandel en ondermijning. Meer weten? Bekijk hier de vacature van (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC.
 

Adviseur ondermijning

Meer informatie over ondermijning? Neem dan contact op met onderstaande adviseur:

Alex Commandeur
managing consultant, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Neem contact op

Meer informatie over privacy

Deze expertise hoort bij veiligheid en privacy, onder privacy binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement