Blog: De beste, integrale wensen …

Aan het eind van 2017 buitelen berichten over het sociaal domein over elkaar heen. Feiten, onderzoeksrapporten, meningen, oprechte zorgen en in sommige gevallen lichte stemmingmakerij laten zien dat onderwerpen als zorg, werk, inkomen, (jeugd)hulp en begeleiding aan kwetsbare inwoners blijvend actueel zijn.

Met het verschijnen van de ‘Overall rapportage Sociaal Domein 2016. Burgers (de)centraal’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De opluchting overheerst dat de kwaliteit van leven voor mensen tussen 2015 en 2016 onveranderd is. De rapportage geeft een landelijk beeld en interessante informatie voor Tweede Kamerleden, maar specifieke verantwoording zal toch echt lokaal moeten plaatsvinden. Verantwoording over de inzet van voorzieningen, de gemaakte kosten, maar ook de investering in de samenleving: in preventie, in netwerken en in het (door)ontwikkelen van basisvoorzieningen voor inwoners van uw gemeente.

Een van de bevindingen uit het rapport is dat aan slechts 10% van de huishoudens een combinatie van verschillende vormen van ondersteuning wordt geleverd. Opvallend zijn de reacties op internet op dit nieuws. Of we met z’n allen niet wat doorslaan bij het integraal inrichten van de toegang (sociale teams) en de uitvoering van ons beleid (integraal en preventief). Dit lijkt mij een denkfout: alsof het sociaal domein enkel uit het inzetten van (losse) voorzieningen bestaat! Of nog scherper geformuleerd: alsof we de wereld van systeem, proces en verantwoording boven de vragen van inwoners laten prevaleren.

De kinderombudsman vraagt met haar rapport ‘Alle kinderen kansrijk’ aandacht voor lokaal maatwerk en integraliteit. 378.000 kinderen groeien op in armoede en uit onderzoek blijkt dat deze kinderen op alle levensgebieden worden beperkt in hun ontwikkeling. Zij doet een oproep om beleid beter te laten aansluiten op wat deze kinderen echt nodig hebben. In het belang van het kind en de gezinnen waar deze kinderen opgroeien. Voorzieningen, niet geschot ingezet vanuit wet- en regelgeving, maar vanuit het perspectief van kinderen zelf. Een perspectief waarbij vrije tijd, onderwijs/opvang, welzijn en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Op de grens van 2017 naar 2018 wens ik u lokaal de beste integrale wensen toe. Lokaal én integraal. In het belang van de inwoner!

 

Machteld Koelewijn

partner BMC Advies

mensen op drukke straat, schemer - onderwerp: BMC directeur

Naar contact

Contact opnemen

Meer weten over onze professionals?
Neem contact met ons op.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Vul hiervoor het contactformulier aan de rechterkant in.