Financiën en bedrijfsvoering

De energietransitie, de Omgevingswet, de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt: zomaar een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven waar overheden op in moeten spelen. En dat terwijl de Rijksfinanciën op de middellange en lange termijn onder grote druk staan. Wij zijn ons bewust van het belang van een goede bedrijfsvoering voor overheden. Om goed met deze opgaven om te kunnen gaan, en om zich beter te kunnen verantwoorden tegenover haar inwoners. 

Neem contact met ons op

BMC zet haar ruime ervaring in om overheden en organisaties in het publieke domein te ondersteunen bij hun financiën en de organisatie van hun bedrijfsvoering. We verzorgen adviestrajecten op strategisch en tactisch niveau, (bezuinigingstrajecten, inrichtings- en sturingsvraagstukken, benchmarks, analyses), en we bieden ervaren interimmers op junior, medior en seniorniveau. Zo detacheren we bijvoorbeeld concerncontrollers, hoofden financiën, businesscontrollers, financieel strategen, regievoerders voor de planning- en controlcyclus, VIC-ers en medewerkers voor de financiële administratie. 

Zo dragen we niet alleen bij aan een fitte bedrijfsvoering bij het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook aan het vertrouwen dat inwoners hebben in de overheid. Benieuwd wat BMC allemaal voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Op deze pagina:
Uitdagingen rondom financiën en bedrijfsvoering
Onze visie op financiën en bedrijfsvoering 
Dienstverlening binnen financiën en bedrijfsvoering
Praktijkcases binnen financiën en bedrijfsvoering
Werken bij BMC binnen financiën en bedrijfsvoering
Kom in gesprek over financiën en bedrijfsvoering

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van financiën en bedrijfsvoering

We leven in onzekere tijden. Door allerlei factoren staan de Rijksfinanciën onder druk. Denk hierbij aan allerlei tegenvallers, zoals de spaartaks en de verhoogde uitgaven aan Defensie. Dit vertaalt zich ook naar de financiën voor mede-overheden, scholen en zorginstellingen. Voor bijvoorbeeld gemeenten komt dit tot uitdrukking in het de uitkering via het gemeentefonds. De uitkering via het gemeentefonds wordt straks op een andere manier verdeeld. Deze ontwikkeling kent winnaars en verliezers. Deze verliezers zijn vaak kleinere gemeenten met een zwakke sociale structuur.

Daarnaast worden overheden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven (denk aan de Energietransitie, Omgevingswet, Uitwassen van de COVID-19-crisis voor het Sociaal Domein, Krapte op de arbeidsmarkt, etc.). Deze opgaven vragen om nieuwe oplossingen, samenwerkingsvormen, organisatievormen en uitvoeringsvarianten. 

Om hier goed op in te spelen, is en fitte bedrijfsvoering essentieel. BMC adviseert, scholen, zorginstellingen en overheden tot een optimale bedrijfsvoering te komen, waarin de checks and balances adequaat zijn vormgegeven.

De visie van BMC op financiën en bedrijfsvoering

Door de huidige maatschappelijke opgaven moet er gestuurd worden op maatschappelijke effecten. Hierbij gaat het om nieuwe ‘controls’, zoals outcome, cultuur en legitimiteit.

Het is ondertussen duidelijk dat er drastische veranderingen hiervoor nodig zijn. Met financiële cijfers alleen is de complexiteit van de opgaven van deze tijd niet te duiden. We moeten naar oplossingen toe waarbij de samenleving centraal staat. Deze veranderende rol zorgt voor een andere focus binnen overheidsorganisaties en samenwerkingspartners. 

Deze verandering van focus heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering van organisaties. Die moet anders georganiseerd worden om van toegevoegde waarde te kunnen blijven zijn voor het primaire proces, en dus voor de samenleving. De bedrijfsvoering moet vraaggerichter worden ten aanzien van de samenleving. Hierbij fungeren organisaties als business partners, die meedenken over hoe de gewenste maatschappelijke effecten bereikt kunnen worden in een brede context. 

Dat betekent concreet: een verschuiving van beheersmatig beleid naar een bedrijfsvoering gericht op ontwikkeling. Onderstaande afbeelding maakt deze beweging duidelijk.

Bedrijfsvoering gericht op ontwikkeling

Om deze ontwikkeling in gang te zetten, moet er anders nagedacht worden over essentiële bedrijfsvoeringsaspecten voor een fitte bedrijfsvoering (Verbonden, Wendbaar, Doelgericht en Lerend en Vernieuwend).

Het implementeren van deze veranderingen in het publieke domein is essentieel om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke opgaven van nu en morgen. Een fitte bedrijfsvoering zorgt voor een flexibele, lenige organisatie met genoeg uithoudingsvermogen om deze uitdagingen aan te kunnen gaan.

Onze dienstverlening op financiën en bedrijfsvoering

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden met advies op het gebied van optimale ontwikkelkansen voor kinderen. We werken vanuit een netwerkaanpak. Dit vereist maatwerk en focus. Bij BMC weten we hoe we regie pakken, zodat de samenwerking tussen netwerkpartners optimaal verloopt. Als regievoerder zijn we in staat expertises te bundelen en zo kinderen en jongeren in de volle breedte – onderwijs, veiligheid, welzijn, gezondheid en werk – de helpende hand te bieden. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC verzorgt verschillende opleidingen binnen de organisatie, denk bijvoorbeeld aan:

  • Training Public Controller
  • Training Data gedreven werken voor Financials

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van optimale ontwikkelkansen voor kinderen? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van financiën en bedrijfsvoering

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen financiën en bedrijfsvoering maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Kom in gesprek over financiën en bedrijfsvoering

Herman Uffen
senior adviseur

"Binnen BMC heb ik als senior adviseur ervaring en expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering bij overheidsorganisaties. Daarnaast heb ik ruime ervaring met rekenkameronderzoeken, kostprijsonderzoeken, doorlichtingen van gemeenten en van organisaties in het publieke domein, het schrijven van second opinions en diverse bezuinigingstrajecten."

Siemen Fuite
adviseur

"De cijfers vertellen soms een incompleet verhaal, het verhaal achter de cijfers is waar het om gaat. Advies geven over financiën en bedrijfsvoering binnen een organisatie in dat kader is het mooiste wat er is!"