Karin Kievit

Karin Kievit

Cultuur & Erfgoed
Helikopterview en hands-on
Vanaf mei 2020 ben ik senior adviseur Cultuur en Erfgoed bij BMC, waar ik mijn ervaring inzet als programmamanager, projectleider en strategisch adviseur op het gebied van cultuur, onderwijs en publieksbereik. Ik ben historicus met specialisatie communicatie en educatie en heb o.a. gewerkt als leidinggevende in de Rotterdamse museumwereld, als landelijk projectleider en adviseur bij het projectbureau Erfgoed Actueel van het Ministerie van OCW, en bij het provinciale Erfgoedhuis Zuid-Holland. Door werkervaring op verschillende bestuurlijke niveaus kan ik goed schakelen tussen beleid en praktijk.  Ik weet snel nieuwe verbindingen te maken tussen mensen en mogelijkheden, waarbij ik mijn achtergrond als publieksgerichte historicus graag combineer met mijn recente opleiding op het gebied van verandermanagement . Van 2007 tot en met  2020 heb ik een eigen bureau gehad met opdrachten zoals:
  • Inhoudelijk advies musea en erfgoedinstellingen over fusietrajecten, herinrichting of publiekstaken.
  • Projectleider voorbereidingsfase Nachtwachtrestauratieproject Rijksmuseum Amsterdam.
  • Interim-teamleider van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming op de Haagse Hogeschool tijdens fusietraject tot nieuwe opleiding Social Work.
  • Programmamanager Citymarketing-Delfts Blauw, gemeente Delft.
  • Projectleider (her)inrichting Museum Prinsenhof Delft en Museum Engelandvaarders.
  • Projectleider van diverse tentoonstellingen – van oorlog tot moderne kunst.
  • Conceptontwikkelaar en projectleider van cultuureducatieproject voor o.a. provinciale organisaties als Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw.
  • Adviseur, auteur, projectleider cultuurprojecten voor o.a. Mondriaanstichting, LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Contact

Karin Kievit

Stel uw vraag aan Karin Kievit

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?