Sandra Newalsing

Sandra Newalsing

Beroepsonderwijs, Bestuur & Organisatie, Jeugdhulp, Sociaal Domein, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Het lijkt vaak onmogelijk totdat het gedaan is*
Mensen typeren mij als resultaatgericht, grensverleggend, gedreven, verbindend en open. De afgelopen 30 jaar heb ik in onderwijs, jeugdhulp en het sociaal domein gewerkt  in rollen van beleidsadviseur, projectleider, afdelingsmanager tot integraal leidinggevende op bestuurlijk niveau. 


“Samen verbeterkrachten vinden, bundelen en inzetten voor maatschappelijke opgaven” 
https://vimeo.com/435214303

Mijn werkwijze:

 • Via onderzoek en analyse  (complexe) vragen/plannen concreet maken

 • Focussen op inhoud, organisatie, cultuur en context 

 • Effecten van strategie  vertalen naar werkvloer en omgekeerd

 • Relevante personen/partijen in een vroeg stadium betrekken voor input en draagvlak

Onderling vertrouwen en interesse vergroot ik door scheppen van randvoorwaarden voor persoonlijke uitwisselingen en delen van informatie. Mijn  focus ligt op het samen ontdekken van de sterke punten en deze te benutten. Ik sluit aan bij wat belanghebbenden afzonderlijk en gezamenlijk bezighoudt: wat  bindt hen, waarin verschillen ze en waar schuurt het?. Om vervolgens te kijken wat nodig is om verder te kunnen. Samen verkennen we de mogelijke oplossingen. Onder mijn begeleiding werken we systematisch aan de uitvoering van de plannen.


Mijn werkveld:

Onderwijs, jeugdhulp en sociaal domein


Mijn expertise: 

 • Ontwerpen van (eigentijdse) programma’s/aanbod
 • Positionering en profilering

 • Professionaliseren mensen/organisatie 

 • Verandermanagement

 • Procesbegeleiding

 • Kansengelijkheid, participatie, inclusie


Mijn resultaten: 

 • Oprichten van 2 nieuwe VO scholen  

 • Initiëren van eigentijdse onderwijsprogramma’s

 • Vormgeven doorgaande leerlijnen VO-MBO/hoger onderwijs

 • Onderbrengen van  personeel/afdelingen bij  overkoepelende organisaties   

 • Ontwikkelen van post-hbo docentenopleiding voor samenwerkende onderwijsinstellingen

 • Opzetten van schoolmaatschappelijk werk voor samenwerkende VO scholen 

 • Begeleiden  fusie van een jeugdzorg- met onderwijsinstelling

 • Ontwerpen van geïntegreerde welzijn,onderwijs en jeugdhulp programma’s

 • Begeleiden van regionale aanpakken jeugdwerkloosheid 

*Quote van Nelson Mandela, vrij vertaald

 

Contact

Sandra Newalsing

Stel uw vraag aan Sandra Newalsing

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?