Ab Zijlstra

Ab Zijlstra

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein Senior Adviseur Inkoop&Aanbestedingen
Ab Zijlstra is specialist op het gebied van overheids inkoop en aanbesteding vraagstukken. Al ruim 17,5 jaren actief op dit gebied bij o.a. gemeentelijke organisaties, nutsector, rijk- en ministeries. Waarbij zijn specialisme voornamelijk ligt in:

1. Strategische inkoop vraagstukken, zoals inrichting van de inkoopfunctie, opstellen van inkoopbeleid en invullen van trusted advisor rol met name richting senior management en bestuur;
2. Risico management en compliance vraagstukken, zoals advisering inzake rechtmatigheid en doelmatigheid m.b.t. bepaalde inkoop projecten.
3. Allround specialist m.b.t .proces begeleiding Europese aanbestedingen (Leveringen, Diensten, Werken en ICT);
4. Project- en programma management vraagstukken Europese aanbestedingen.
5. Inrichten van contractmanagement en aanbesteding kalender.

Contact

Ab Zijlstra

Stel uw vraag aan Ab Zijlstra

Senior Adviseur Inkoop&Aanbestedingen
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?