Tamara Bakker

Tamara Bakker

Cultuur & Erfgoed, Voortgezet Onderwijs, Data & Digitalisering Senior adviseur
Without data you’re just another person with an opinion
Als adviseur bij BMC heb ik een dubbelprofiel opgebouwd binnen cultuur en onderwijs. Met veel plezier werk ik voor culturele instellingen, scholen, gemeenten en provincies. Mijn adviezen en beleid baseer ik op feitelijke kennis, omdat dit een goede manier biedt om het onderlinge gesprek te objectiveren. Een datagedreven aanpak staat centraal in al mijn opdrachten. Daarnaast stimuleer ik graag onderlinge samenwerking. Samen kom je immers dikwijls verder dan alleen. De waarde van een combinatie van deze beide accenten heb ik ondervonden in Rotterdam, waar ik culturele instellingen op basis van data jarenlang ondersteunde in hun ambitie om collectief een zo breed mogelijk publieksbereik te realiseren. Hetzelfde principe biedt de basis voor het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen dat ik, samen met de VO-scholen, voor meerdere regio’s heb mogen vormgeven.

Opdrachten die mijn werkveld en expertise karakteriseren zijn:

Cultuur
  • Marktonderzoek professioneel gebruik digitaal erfgoed;
  • Inventarisatie publieksprofiel voor meerdere culturele instellingen;
  • Cultuurbeleid: interim beleidsmedewerker cultuur bij een gemeente en reflectie lopend cultuurbeleid;
  • Haalbaarheidsstudies nieuwe culturele voorzieningen.
Onderwijs
  • Opstellen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO voor diverse regio's;
  • Data-analyse t.b.v. verkenning (interne) fusies;
  • Data-analyse t.b.v. lokale afstemming onderwijsvoorzieningen.

Contact

Tamara Bakker

Stel uw vraag aan Tamara Bakker

Senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?