Bob Klaasen

Bob Klaasen

Beroepsonderwijs, Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering, Voortgezet Onderwijs Senior Adviseur
Verandering is de enige constante

Ik houd van (het initiëren van) op organisatie- en procesoptimalisering gerichte dynamiek, ontwikkeling van beter naar best, doelen halen. De drivers hiervan kunnen zijn ontwikkelingen op gebieden als ICT, HRM, kwaliteitsmanagement, huisvesting, samenwerking (fusie/overname), imago/identiteit, onderwijslogistiek, verbeteren bedrijfsvoering, verbeteren onderwijs(concept), positionering/profilering.

Op al deze terreinen heb ik ervaring opgedaan. eerst in het marketing- en communicatiewerkveld en de laatste 18 jaar als integraal en/of eindverantwoordelijk leidinggevende in en om het onderwijs (HBO, MBO, VMBO, Kennisnet, bedrijfsscholing bij een ZBO).

Ik combineer een 'outside in' blik op de zaken in de wetenschap dat de antwoorden op de grote organisatievragen meestal (rudimentair) voor het oprapen liggen - in gesprek met de werkvloer en/of de klanten.

Het kwaliteitsperspectief in combinatie met (technologische) innovatie is daarbij een rode draad in mijn loopbaan.

Voorbeelden:

- driver: marktaandeel. Na marktanalyse, gewenste positionering en identiteit/imago opgesteld en doorvertaald naar nieuwe visie, missie, strategie, inrichting organisatie, markt- en productontwikkeling (zakelijk dienstverlener)
- driver: nieuwe technologie. Na informatieronde en analyse heb ik een reorganisatie doorgevoerd, met onder meer: herinrichten functiehuis (senior, medior, junior, specialisaties), afschaffen fuikfuncties, ontwikkeling aanvullend productaanbod (afdeling gemeentelijke dienst)
- driver: maatschappelijke ontevredenheid over de dienst en professionals. Na informatieronde en analyse heb ik een visie ontwikkeld in samenspraak met actoren uit het hele bedrijf, van hoog tot laag, en vervolgens een leer- en ontwikkelcontinuum (coaching, HR georiënteerd, afstandsleren, eigen device en kennisbank) opgezet (ZBO)
- driver: verhogen marktaandeel en maatschappelijke relevantie opleidingen. Op grond daarvan heb ik nieuwe opleidingen, opleidingsdifferentiaties en -varianten in HBO, MBO en bedrijfsscholing (laten) ontwikkelen
- driver: wet- en regelgeving, kritische klanten, ontevreden medewerkers. Ook hier: informatie verzamelen, analyseren, visie ontwikkelen op problematiek en vervolgens (gedragen) kwaliteitsbeleid ontwikkelen (HBO, MBO, ZBO)

 

e.v.

 

- Strategische personeelsplanning VMBO
- ICT-visie ontwikkelen (MBO/ZBO)
- Cultuurverandering (MBO/VMBO/ZBO)
– Teambuilding (MBO, VMBO, ZBO)
– Coachen middlemanagement (MBO, VMBO, ZBO)

Contact

Bob Klaasen

Stel uw vraag aan Bob Klaasen

Senior Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs