Hans Slooijer

Hans Slooijer

Bestuur & Organisatie senior adviseur/onderzoeker
De overheid kan het verschil maken
Ik ben meer dan 10 jaar als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan BMC. Daarvoor heb ik ruime ervaring opgedaan bij de gemeentelijke overheid in zowel in juridische, beleids- als managementfuncties, waarvan 15 jaar als gemeentesecretaris in verschillende gemeenten.
Vanuit mijn overtuiging dat de overheid het verschil kan maken in het bereiken van maatschappelijke doelen, begeleid, onderzoek en adviseer ik bij het vinden en invoeren van nieuwe oplossingen.
Ik heb veel ervaring met diverse vormen van onderzoek en evaluatie, waaronder (rekenkamer)onderzoek naar een veelheid van onderwerpen en evaluaties van enige omvang, onder andere als directeur Rekenkamer.
Daarnaast ben ik NLP-coach, mediator en verzorg ik dilemmatrainingen integriteit aan raads- en collegeleden en ambtenaren.
 
Recente opdrachten:
  • Rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid van een gemeente. Het onderzoeksrapport biedt de gemeenteraad handvatten om invulling te geven aan haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
  • Dilemmatraining aan raads- en collegeleden en ambtenaren van een gemeente. Door de training is men zich meer bewust van integriteitsrisico’s en weet men hoe te handelen.
  • Begeleiding van het keuzeproces van de meest geschikte fusiepartner voor gemeentelijke herindeling. Dit leidde tot unanieme besluitvorming door de gemeenteraad.
  • Onderzoek naar de oorzaken van een ernstig conflict tussen een maatschappelijke instelling en omwonenden. Het rapport biedt oplossingsrichtingen waarover partijen in gesprek gaan.

Contact

Hans Slooijer

Stel uw vraag aan Hans Slooijer

senior adviseur/onderzoeker
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs