Andrew Britt

Andrew Britt

Jeugdhulp, Sociaal Domein senior onderzoeker
'Stap uit het jargon en in de echte wereld. Daar leven de mensen waar het om gaat'.
Ik breng graag het perspectief van de inwoner, cliënt, eindgebruiker in beeld op een treffende manier zodat het tastbaar wordt voor de opdrachtgever. (Denk aan narratief onderzoek, persona’s, klantreizen). Door echt met mensen praten, en vooral naar ze te luisteren, kom je tot de kern. Binnen het sociaal domein denk ik dat succesvolle transformatie alleen kans van slagen heeft als er aandacht is voor het effect op de inwoners met een (hulp)vraag zelf. Te vaak is dit aspect nog een blinde vlek in de vele evaluaties op dit gebied.

Selectie van recente opdrachten:
  • Persona's: Voor een grote Jeugdhulpaanbieder en Jggz-organisatie in de regio Amsterdam-Amstelland heeft Andrew meerdere persona’s ontwikkeld als onderdeel van de transformatie van twee organisaties in het kader van de resultaatgerichte inkoop van specialistische jeugdhulp 2018 in de regio Amsterdam-Amstelland. Zij gebruiken de persona’s onder andere tijdens trainingen over de nieuwe werkwijze. Ook worden er publieksversies gemaakt van de persona’s voor gezinnen en verwijzers.
  • Klantreizen: Voor de gemeente Westland heeft Andrew het gezinsperspectief van gezinnen met complexe problematiek in beeld gebracht door middel van Klantreizen. De gemeente gebruikt deze klantreizen en de inzichten die daaruit zijn voortgekomen als input voor het doorontwikkelen van het gemeentelijk dienstverleningsmodel.
  • Maatschappelijk Rendement in Beeld: Voor verschillende organisaties hebben Andrew en collega’s het Maatschappelijk Rendement in beeld gebracht van diverse programma’s en projecten. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld Stichting Alifa en Leviaan (met het programma Stoelen met Kansen). Het maatschappelijke rendement is op basis van interviews met deelnemers, hun naasten en professionals in kaart gebracht op persoonlijk vlak (de deelnemer en de mensen om hem/haar heen) en in financiële zin. Dit toont de meerwaarde voor de deelnemer, de professional, maar ook de maatschappij in bredere zin.
  • Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Andrew samen met collega’s typen gezinnen ontwikkeld gekoppeld aan hun rol als regisseur. De typen worden gebruikt als onderdeel van een sturingsinstrument op de caseload van de wijkteams. De typen zijn tot stand gekomen op basis van meerdere sessies met de regisseurs zelf.


 

Contact

Andrew Britt

Stel uw vraag aan Andrew Britt

senior onderzoeker
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?