Talitha de Boer

Talitha de Boer

Sociaal Domein Onderzoeker/adviseur
Een doel zonder een plan is slechts een wens.
Sinds 2018 werk ik als onderzoeker en adviseur bij BMC. Hier voer ik met name opdrachten uit binnen het sociaal domein. Vanuit de benchmark Statushouders en de benchmark Armoede & Schulden heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van integratie en op het gebied van preventie, armoede en schuldhulpverlening. Deze kennis pas ik in meerdere opdrachten toe door te kijken hoe beleid doorwerkt in de praktijk. Zijn de gestelde doelen haalbaar, welke meetinstrumenten worden hiervoor ingezet en welke invloed heeft het beleid op de inwoner? In veel van mijn opdrachten staat de inwoner centraal. Voor diverse gemeenten voer ik dan ook cliëntervaringsonderzoeken uit op het gebied van Wmo, Jeugd en de Participatiewet. 

Mijn recente opdrachten: 
  • Rekenkameronderzoek naar Schuldhulpverlening in opdracht van meerdere gemeenten.
  • Rekenkameronderzoek naar Integratie statushouders in opdracht van een gemeente.
  • Benchmark Statushouders.
  • Benchmark Armoede en Schulden.
  • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet in opdracht van verschillende gemeenten.
  • Klantonderzoek in opdracht van verschillende Welzijnsinstellingen.
  • Monitor Financiële Verantwoording, Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Klantreizen Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Jeugdhulp in opdracht van verschillende gemeenten.

Contact

Talitha de Boer

Stel uw vraag aan Talitha de Boer

Onderzoeker/adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs