Mark de Haas

Mark de Haas

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering
Vertragen om te versnellen

Mark de Haas is als senior adviseur verbonden aan BMC. De Haas brengt bijna 10 jaar ervaring mee als bestuurder in het voortgezet onderwijs met financiën, facilitair beleid, ICT, huisvesting en de aansturing van het bovenschools bureau in zijn portefeuille. Daarvoor heeft hij als interim manager, senior consultant en projectleider tal van opdrachten gedaan bij verschillende onderwijsinstellingen.

Hij is vertrouwd met vraagstukken op deze domeinen. De Haas heeft een gestructureerde manier van werken, waarbij hij het belangrijk vindt om eerst goed te luisteren naar wat het vraagstuk is, alvorens met oplossingen te komen. Vervolgens betrekt hij de klant en de mensen in de organisatie goed bij de analyse en bij de oplossingsrichting. De kwaliteit van de geboden oplossing wordt deels bepaald door de analyse, maar vooral door het draagvlak waar deze oplossing op kan rekenen.

Contact

Mark de Haas

Stel uw vraag aan Mark de Haas

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs