Jeroen Jonker

Jeroen Jonker

Bestuur & Organisatie, Sociaal Domein senior adviseur
Als senior adviseur en programmamanager bouw ik elke dag aan versterking en vernieuwing van de publieke zaak. Ik ben analytisch sterk, kan goed abstract en strategisch denken, maar mijn hart gaat pas echt sneller kloppen als het ook praktisch toepasbaar is en daadwerkelijk effect heeft op het dagelijks leven van mensen. Ik ben betrokken bij de organisaties waar ik voor werk en bedreven in het leggen van verbindingen – van wijkcoach tot wethouder.

Recente projecten
 • Interactieve visietrajecten sociaal domein met maatschappelijke partners, gemeenteraad en B&W
 • Adviestraject verbetering integrale toegang, samenhang en samenwerking werk & inkomen / handhaving / gebiedsteams
 • Projectleider scenario’s en implementatieplan doorontwikkeling regionale sociale dienst / beleidssamenwerking sociaal domein
 • Programmamanager transformatie sociaal domein, gemeente Enschede – o.a. opstellen investeringsprogramma en begeleiden trajecten ‘effectieve uitvoering wijkteams en Werk & Inkomen’, ‘inkoop / sturing & bekostiging’, ‘naar nieuwe visie op zelfredzaamheid, draagkracht en draaglast - preventie op het gebied van werk, inkomen en wonen'
 • Gemeentelijk projectleider city deal inclusieve stad, een samenwerking van 5 gemeenten (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) en het Rijk (SZW, VWS, BZK, V&J)
 • Procesmanager strategische agenda en toekomstvisie College van B&W en gemeenteraad. Zowel ruimtelijk, economisch als sociaal, vertaling van externe ontwikkelingen en trends in handelingsperspectief
Expertisegebieden
 • Visie en (sturings)strategie sociaal domein breed (werk, inkomen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning)
 • Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
 • Wijkteams / toegang tot maatschappelijke ondersteuning
 • Proces- en programmamanagement
 • (duiding van) Onderzoek

Contact

Jeroen Jonker

Stel uw vraag aan Jeroen Jonker

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?