Laurenske Sierkstra

Laurenske Sierkstra

Jeugdhulp, Voortgezet Onderwijs Senior Adviseur
De kwaliteit van onderwijs en jeugdhulp aan kinderen, ouders, jongeren en hun gezinnen naar een hoger niveau brengen is mijn doel. Ik ben gewend met partners in het jeugd- en onderwijsveld resultaat te bereiken in complexe omgevingen bij complexe vraagstukken. Situationeel leiding geven- of adviseren aan professionals/besturen en/of projecten doe ik vanuit mijn kennis van de praktijk, opgedaan in beide sectoren en met vele leeftijds- en doelgroepen. Hierbij maak ik gebruik van mijn sterk analytische vermogen in kaart te brengen welke factoren gewenste doelen beïnvloeden (zowel bevorderend als belemmerend) en hierbij te schakelen naar operationeel praktische vraagstukken. Ik beweeg eenvoudig tussen de verschillende lagen van de organisatie van werkvloer tot het hoogste orgaan van aansturing en/of toezicht.

Recente projecten:
- Projectleider jonge kind (0-12, integratie hulp in reguliere leefomgeving van de jeugdige) en Leidinggevende daghulp (IKEC Hoorn, De Kleine Hoeve Grootebroek, IIB Team) Parlan West-Friesland.
- Projectleider Kindcentrum Waldervaart, zeven partijen, te weten twee scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basis onderwijs, een kinderopvang, een peuterspeelzaal, een school voor speciaal onderwijs (cluster vier) en daghulp ondersteunen in het verder vormgeven van de samenwerking in het kindcentrum.
- Op inmiddels een vierde basisschool advies & uitvoer op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en zorgstructuur, in samenhang met een verwacht inspectiebezoek of reeds een oordeel waarbij het basisarrangement niet is afgegeven.
- Project op het MBO: opzetten project tot terugdringen voortijdig schoolverlaten in PO, VO en MBO door een nieuwe manier van werken in samenwerking met jeugdartsen (GGD,JGZ), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (GGD, MGGZ) en de zorgteams van de scholen. 90% van de ‘zorg mijdende’ voortijdig schoolverlaters kwam in zorg en/of onderwijs terecht na onze interventie.
- Projectleider zomerschool Leeuwarden (VO), 97 % bevorderd naar het volgende schooljaar.)
- Adviseur doorbraakgroep leerplicht/samenwerkingsverband VO & onderwijs en jeugdpartners met betrekking tot langdurige (6 mnd of meer) thuiszitters (complexe dossiers)
- Onderzoeker Veilig Thuis: analyse van onveilige kind/gezinssituaties, psychosociale hulpverlening bij rampen; denk aan MH17, zedenzaak, top 600.
 

Contact

Laurenske Sierkstra

Stel uw vraag aan Laurenske Sierkstra

Senior Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?