Marloes Westerveld

Marloes Westerveld

Sociaal Domein senior adviseur
Gedurende mijn opdrachten ben ik altijd betrokken geweest bij de verbinding tussen gemeenten, woon-, zorg en welzijn-partijen en private partijen. Bij het begeleiden van samenwerkingstrajecten zoek ik naar gemeenschappelijke belangen van partijen, altijd met de vraag van de cliënt of burger als uitgangspunt. Het leggen van vernieuwende verbindingen tussen de diverse domeinen zie ik als een cruciale voorwaarde. Het gaat daarbij tegelijkertijd om concrete samenwerking op beleidsmatig niveau en in de uitvoering, lokaal in de wijk (netwerken). Door mijn ruime ervaring als projectmanager en open opstelling komen partijen met verschillende belangen gezamenlijk tot goede en meetbare resultaten binnen het sociale domein.

Contact

Marloes Westerveld

Stel uw vraag aan Marloes Westerveld

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs