Laura Kirchner

Laura Kirchner

Sociaal Domein, Voortgezet Onderwijs, Data & Digitalisering Adviseur
Cijfers en analyses krijgen pas écht meerwaarde op het moment dat in beeld wordt gebracht wat dit betekent voor de leerling, cliënt of inwoner
Als adviseur en onderzoeker richt ik mij voornamelijk op het sociaal domein en het (voortgezet) onderwijs. Graag pak ik analytische en cijfermatige vraagstukken aan, maar kijk daarbij altijd naar het verhaal achter de cijfers. In mijn werk als adviseur en onderzoeker komen deze twee perspectieven telkens terug. Het geven van advies op basis van duiding van cijfers rondom beleids- of organisatiekeuzes maakt dat deze cijfers toegevoegde waarde krijgen. De vraagstukken in het sociaal domein richten zich op de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Mijn focus ligt bij Rekenkameronderzoek, benchmarking en cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast begeleid ik in verschillende regio's een aantal trajecten voor Regionale Plannen Onderwijsvoorzieningen voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Ook ben ik betrokken bij trajecten rondom krimptrajecten en bestuurlijke samenwerkingen in het (voortgezet) onderwijs. 

Recente opdrachten:
  • Divosa Benchmark - de Divosa Benchmark biedt informatie op het gebied van Werk en Inkomen, Armoede en Schulden en Statushouders. Hierbij richt ik mij op de inhoudelijke doorontwikkeling, het opstellen van publicaties, het organiseren van benchlearnbijeenkomsten en het voeren van managementgesprekken.
  • Regionale Plannen Onderwijsvoorzieningen (RPO’s) - in een aantal regio's heb ik begeleid in het proces, de discussie en de besluitvorming en overleg met derden leidend tot een gezamenlijk gedragen strategische visie op het voortgezet onderwijs.
  • Rekenkameronderzoek - voor de rekenkamers van verschillende gemeenten heb ik op het gebied van het sociaal domein onderzoek gedaan. Hierbij richtte ik mij voornamelijk de doeltreffend- en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en zorgde ik voor een onderbouwing van het advies door de cijfers te analyseren en te duiden. 
  • Cliëntervaringsonderzoeken - projectleider en coördinatie van reguliere en continu cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en P-wet.

Contact

Laura Kirchner

Stel uw vraag aan Laura Kirchner

Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?