Nicole van Rens

Nicole van Rens

Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Samenwerken is niet ondanks, maar dankzij verschillen succesvol!
Maatschappelijke opgaven vragen steeds meer om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. De behoefte aan een integrale benadering neemt toe. Als adviseur en procesbegeleider houd ik mij dagelijks bezig met complexe samenwerkingsvraagstukken in het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om nieuwe samenwerkingsrelaties tussen onderwijs, opvang, jeugdhulp en welzijn. Vaak ontstaat op het grensvlak tussen deze organisaties spanning: belangen, opvattingen, identiteiten, werkwijzen, financiële stromen en wet- en regelgeving botsen. 

Spanningen zien we vaak als negatief. Ten onrechte, want spanningen vertegenwoordigen veel waarde. In plaats van de spanning te vermijden of op te lossen is het de kunst om het gezamenlijke 'nieuwe' te ontdekken. Maak de (schijnbare) tegenstellingen hanteerbaar en productief. Het is niet ‘het een of het ander’, het is en-en. Zo levert samenwerken meerwaarde op. Binnen mijn werkzaamheden als adviseur en procesbegeleider verken ik samen met mijn opdrachtgevers de grenzen tussen de samenwerkende partijen en zoek met hen de meerwaarde op.

Recente opdrachten
  • Kwartiermaker passend onderwijs: Samenwerking tussen (speciaal)onderwijs, jeugdhulp binnen specialistische voorzieningen. Vormen van een dekkend netwerk passend onderwijs in de regio. Belangrijke thema's in deze opdracht: bestuurlijk construct, wet- en regelgeving, volumebekostiging, medezeggenschap, visieontwikkeling, conceptontwikkeling.
  • Procesbegeleider IKC ontwikkeling: Samenwerking tussen onderwijs, peuterspeelzaal en opvang. Belangrijke thema's in deze opdracht: visieontwikkeling, gezamenlijke taal spreken, wet- en regelgeving, doorgaande lijn, medezeggenschap.
  • Adviseur Talentencentra: samenwerking tussen basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, welzijn, opvang en jeugdhulp. Transitie van school naar talentencentrum. Thema's: inclusief onderwijs, integrale aanpak, wet- en regelgeving, bekostiging.
  • Directeur a.i. van diverse onderwijsorganisaties: Binnen deze opdrachten ligt er een kwaliteitsvraagstuk. Vanuit een grondige schoolanalyse ga ik samen met het team planmatig te werk met het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Mijn expertise gebieden
  • IKC-ontwikkeling
  • (Speciaal) onderwijs en jeugdhulp
  • Bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken
  • Medezeggenschap bij integrale samenwerking
  • Onderwijskwaliteit

 

Contact

Nicole van Rens

Stel uw vraag aan Nicole van Rens

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?