Toine van Helden

Toine van Helden

Cultuur & Erfgoed, Financiën & Bedrijfsvoering senior adviseur
Hebben we scherp wat we willen bereiken? Bereiken we dat ook?
Ik ben senior adviseur bij BMC Advies. Ik heb in vaste dienst en als extern adviseur gewerkt bij alle alle overheidslagen en bij gesubsidieerde instellingen, in de besturingsprocessen, de primaire processen en in de ondersteunende processen. Daardoor ben ik expert geworden op veel gebieden:
visie- en strategieontwikkeling, organisatiedoorlichting, organisatieontwikkeling, financiën en bedrijfsvoering. Bij mij staat voorop dat de organisatie die ik adviseer haar doelen scherper voor ogen krijgt en die doelen ook beter realiseert. Kernwoorden daarbij zijn: kijken naar het geheel binnen de actuele en historische context, scherpe analyse, effectieve communicatie, concrete resultaten en goed gevoel bij de geadviseerden. In 2017 is mijn het boek 'Succesvol doelen bereiken' verschenen. Dit boek gaat over sturen en communiceren in organisaties.
 
Recente opdrachten:
 • Evaluatie proces van opstellen jaarrekening en begroting,  in een grote gemeente.
 • Second opinion op exploitatie cultuurorganisatie in een toonaangevend nieuw gebouw, in een grote gemeente.
 • Doorlichting regionaal centrum voor de kunsten op toekomstbestendigheid.
 • Begeleiden fusieproces stedelijke en regionale bibliotheken.
 • Onderzoek naar de sturing en grip van gemeenten op een veiligheidsregio.
 • Politiek-bestuurlijke rust brengen in het dossier Doelgroepenvervoer, in een grote gemeente.
 • Beoordelen van de mogelijkheden tot afschrijven op parkeergarages, gezien van uit het verantwoordingsrecht, het fiscale recht en de Wet Markt en Overheid.
 • Begeleiden keuze tot samenwerking of fusie tussen vier instellingen voor kunsteducatie.
Mijn expertisegebieden:
 • Politieke en bestuurlijke rust creëren
 • Begeleiden bestuurscolleges, managementteams
 • Governance
 • Visie
 • Sturing en beheersing
 • Projectsturing
 • Externe sturing (sturen op organisatiebelangen bij het aangaan en onderhouden van relaties met burgers en derden-organisaties, verzelfstandigen, inkopen en subsidiëren, faciliteren, samenwerken, fuseren en liquideren)
 • Bekostiging en financiering
 • Integreren inhoud en financiën
 • Vastgoed
 • Enquête-, raads- en staten- en college-onderzoek
 • Organisatieonderzoek
 • Evaluatieonderzoek
 • Second opinion
 • Interimmanagement op afzonderlijke dossiers

Contact

Toine van Helden

Stel uw vraag aan Toine van Helden

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?