Everlyn van den Brink-Kasperink

Everlyn van den Brink-Kasperink

Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Als senior adviseur Onderwijs houd ik me bezig met diverse leidinggevende, beleids- advies-, implementatieopdrachten binnen het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Door de brede ervaring die ik heb opgedaan, weet ik de verbinding te leggen tussen de theorie en praktijk. Iedere nieuwe opdracht start ik met te onderzoeken waar het team en de opdrachtgever voor staan, waar ze heen willen koersen en wat ze daarbij nodig hebben. Op dit laatste speel ik, met mijn gedrevenheid, doorzettingsvermogen en humor op positieve wijze in. 

Diverse opdrachten zijn ondertussen de revue gepasseerd, waaronder teamleider a.i. vavo, beleidsadviseur onderwijs, kwaliteit en leerlingzorg voor meerdere schoolbesturen PO, coördinator ambulante begeleiding van een SWV VO en projectadviseur Passend Onderwijs bij meerdere samenwerkingsverbanden, waarbij ik de samenwerkingsverbanden adviseer rondom het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Eveneens ben ik projectleider geweest van het eerste regionale arrangement van de Zomerschool en heb ik een aantal advies- en cultuurverbetertrajecten doorlopen met enkele MBO-teams. Daarnaast ben ik 

Recente opdrachten:
  • Programmamanager VSV Regio Vallei - Als programmamanager VSV vertegenwoordig ik het VSV-programma in de regio en daarbuiten en ben ik het gezicht en aanspreekpunt als het gaat om de uitvoering van het vsv-beleid in de regio Vallei. Met vele partners zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters binnen de regio. Samenwerking tussen onderwijs-zorg-jeugdhulp-arbeidsmarkt is essentieel om dit te laten slagen.
  • Projectleider LOB binnen SWV's in de regio Utrecht - De RMC Regio 19 investeert in een goede loopbaanorientatie- en begeleiding op maat om de doorstroom van het VO naar het MBO te verbeteren en het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Samen met vele partners ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma en ben eveneens het aanspreekpunt voor omliggende regio's als het gaat om de vertaling van beleid naar praktijk.
  • Projectleider intensieve klas Berg en Bosch College - In de regio's Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een samenwerking aangegaan met een zorgpartner om intensief en kleinschalig onderwijs te realiseren voor jongeren met internaliserende problematiek en zeer beperkte belastbaarheid. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het aansturen van het project, het vastleggen van de financiële en kwaliteitsafspraken en het realiseren daarvan.
  • Visietraject Entree onderwijs Horizon College en partners - In de regio's Noord-Kennemerland en West-Friesland is de behoefte ontstaan om een gezamenlijke visie op Entree onderwijs te formuleren, waarmee de samenwerking tussen de partners wordt geïntensiveerd rondom jongeren met een specifieke opleidings- en begeleidingsbehoefte. Samen met een collega heb ik de regio begeleid bij het komen tot deze visie en de uitvoering hiervan.

Contact

Everlyn van den Brink-Kasperink

Stel uw vraag aan Everlyn van den Brink-Kasperink

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?