Ingrid Kersten

Ingrid Kersten

Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling
Met gevoel voor belangen, in samenwerking met betrokkenen en vol enthousiasme toewerken naar een resultaat: dat is wat ik leuk vind in mijn werk als adviseur.
Ingrid Kersten is senior adviseur bij BMC. Zij is een adviseur die het veld van ruimtelijke ontwikkeling van verschillende kanten heeft ervaren. Vanuit publieke en private zijde, als proces- of projectmanager, als adviseur of als afdelingshoofd vanuit een gemeente: de ruime blik die dat oplevert is haar kracht. Vanuit kansen denken, verbinding zoeken en maken en dan met meerdere partijen of belangen een proces vormgeven, daar is Ingrid Kersten altijd voor in. Nu de nieuwe Omgevingswet zich aandient, ontstaat de kans die kwaliteiten te benutten voor de veranderingen die gaan komen. De werkwijze die Ingrid Kersten hanteert, past goed bij het gedachtegoed van deze wet. Vanuit haar rol als afdelingshoofd heeft ze ervaren welke vraagstukken op bestuurlijk en welke op managementniveau van belang zijn. Dit helpt bij het goed vormgeven van processen.

Contact

Ingrid Kersten

Stel uw vraag aan Ingrid Kersten

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?