Lauran van Kaam

Lauran van Kaam

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering senior adviseur
Alle advisering is maatwerk
Ik ondersteun overheden bij bestuurlijke vraagstukken in het algemeen en de bedrijfsvoering in het Sociaal Domein in het bijzonder. Hoe worden de budgetten bepaald, hoe vindt de inkoop plaats en op welke wijze worden de contracten beheerd? Daarbij het operationaliseren van de control (sturing en monitoring). Ben altijd op zoek naar de eigen signatuur van een (lokale) overheid. De wijze van organiseren en samenwerken is immers altijd Maatwerk! Vanuit een brede achtergrond in zowel de consultancy als het overheidsmanagement aan de slag in binnen- en buitenlandse opdrachten.
Op basis van logica en rationele argumenten ga ik op zoek naar de beste oplossingen, waarbij het menselijke aspect zeker niet wordt vergeten. Speciale aandacht voor de financierbaarheid en bestuurbaarheid van lokale overheden.
Diverse opdrachten in het doorlichten van gemeentelijke financiën in relatie tot de maatschappelijke opgaven. Specialisatie bedrijfsvoering in Sociaal Domein. 

Contact

Lauran van Kaam

Stel uw vraag aan Lauran van Kaam

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?