Rob van Woerkum

Rob van Woerkum

Bestuur & Organisatie, HRM senior adviseur
Ik werk als senior adviseur bij BMC. In die rol heb ik me in de afgelopen jaren toegelegd op organisatie- en besturingsvraagstukken binnen het openbaar bestuur. Tot mijn expertise behoort het opstellen van bedrijfs- en inrichtingsplannen, procesbegeleiding bij de opzet en/ of doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden, interne organisatieontwikkeling en strategische personeelsplanning ("Fitte Organisatie"). Mijn opdrachten bevinden zich vaak op het snijvlak van bestuur en organisatie.

Tags: organisatiediagnose, organisatieontwerp, organisatieontwikkeling, organiseren tussen organisaties (ketensamenwerking, SSC, ambtelijke fusie/ herindeling), project- en procesmanagement, procesoptimalisatie, lean management, beleidsevaluaties (ex ante, ex post), bestuurskrachtonderzoeken, collectieve leerprocessen (collegiale visitatie, leergeschiedenis), strategische personeelsplanning, data driven consultancy, werving en selectie, executive search (markt: openbaar bestuur).

Recente opdrachten:​
  • Begeleiding doorontwikkeling shared service organisatie op het gebied van bedrijfsvoering.
  • Projectleider strategische personeelsplanning grote welzijnsorganisatie.
  • Begeleiding leerproces "werken in netwerken".

Contact

Rob van Woerkum

Stel uw vraag aan Rob van Woerkum

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs