Dexter Knights

Dexter Knights

Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Werken aan mooier en goed onderwijs krijgt pas echt betekenis als het ondersteunend is aan de ontmoetingen tussen leerling en docent.
Ik ben veelal betrokken op het gebied van samenwerking tussen scholen en onderwijsbesturen. Het gaat hierbij voor mij bijna altijd om het verbinden van een inhoudelijk thema (zoals leerlingendaling, fusie, nieuwe opleiding) aan ontmoetingen tussen bestuurders, professionals en leerlingen/studenten/ouders. Ik voel mij thuis op het snijvlak van bestuur en onderwijsontwikkeling met een evenwichtig aandacht voor bedrijfsvoering en een breder maatschappelijk perspectief. Met mijn ervaring met zowel bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische vraagstukken maakt dat ik een goed overzicht heb over de procesgang en snel kan schakelen met de diverse betrokkenen. Ik kies graag voor een doordachte aanpak, toon lef om nieuwe wegen in te slaan en maak problemen bespreekbaar. Dit doe ik door mij sterk te maken om relevante databronnen toegankelijk te maken, ter vertalen naar feiten en analyses die besluitvorming ondersteunen. 

Recente opdrachten:
 • Fusiebegeleiding - Voor diverse schoolbesturen (VO en PO) begeleiden bij het voorbereiden en vormgeven van een bestuurlijke fusie. Dit doe ik als projectleider verantwoordelijk van het inhoudelijke fusieproces en/of als begeleider van werkgroepen die de haalbaarheid van een fusie onderzoeken op het thema financiën en personeel.
 • Strategische procesbegeleiding regionale krimp - In diverse regio’s met schoolbestuurders samenwerken om passende antwoorden te vinden op de (verwachte) leerlingendaling in het VO.   
 • Regionale Plannen Onderwijsvoorzieningen (RPO’s) - Meer dan 25 regio’s begeleid in het proces, discussie en besluitvorming en overleg met derden leidend tot een gezamenlijk gedragen strategische visie op het VO onderwijs.
 • Projectleider invoering HKS - Ontwikkelen en aansturen van de instelling brede aanpak Herziening Kwalificatie Structuur (HKS) en gewenste kwaliteitsverbetering op de MBO vestigingen.
 • Onderzoek naar bestaande en nieuwe opleidingen - Evalueren van bestaande opleidingen binnen MBO. Verkennen van de haalbaarheid van een nieuwe doorlopende leerlijn met tussen VO en MBO.
 • Interim-management - Als teamleider en projectleider in zowel het voortgezet onderwijs als het mbo onderwijsteams en scholen begeleid bij het realiseren van onderwijs- veranderingen op het gebied van veranderende wet- en regelgeving en kwaliteitsverteringen.
Expertisegebieden:
 • regionale bestuurlijke samenwerking
 • strategie en beleid
 • data gedreven werken en adviseren
 • innovatie
 • beroepsonderwijs
 • wet- en regelgeving Voortgezet Onderwijs
 • onderwijs- en organisatieontwikkeling
 • aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Contact

Dexter Knights

Stel uw vraag aan Dexter Knights

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

  Gerelateerde adviseurs