Jasper de Wit

Jasper de Wit

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering, HRM directeur-partner
Grenzeloos samenwerken is een menselijke kunst: op zoek naar ontwikkelkracht!
Als directeur van BMC Advies en partner Bestuur & Organisatie bij BMC word ik gedreven door een passie voor verbetering in het openbaar bestuur. Verbetering ontstaat door de (onverwachte) ontmoeting van mensen, ideeën en oplossingen. In mijn opdrachten hanteer ik een frisse blik en ga resultaatgericht en verbindend te werk. Op zoek naar de toegevoegde waarde. Durf te koesteren én te vernieuwen. Op en neer te schalen: van straat tot regio. Op zoek naar de ontwikkelkracht van het openbaar bestuur!

Recente opdrachten:
  • Bestuurs- en (regionale) samenwerkingskrachtonderzoeken
  • Strategiesessies en toekomstvisies
  • Organisatie evaluaties
  • Onderzoeken naar het middenbestuur van de toekomst
  • Organisatieontwikkelings- en leiderschapstrajecten vanuit de bedoeling (van missie en visie naar doen!)
  • Onderzoeken naar bestuurscultuur en samenspel/participatie samenleving-raad-college-organisatie

Contact

Jasper de Wit

Stel uw vraag aan Jasper de Wit

directeur-partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?