Martijn van Hulsteijn

Martijn van Hulsteijn

Sociaal Domein, Sport senior adviseur
Om hoger te springen, moet de lat hoger gelegd worden.
Sinds 2005 werk ik bij BMC als senior-adviseur en als manager van de adviesgroep Sport. Ik heb vele jaren ervaring in de advisering op het gebied van (top)sportbeleid, maatschappelijk vastgoed en de verbinding tussen sport en aanpalende sectoren, waaronder maatschappelijke vraagstukken uit het sociaal domein. Verder heb ik veel kennis van overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, de Rijksoverheid), sportorganisaties en aanverwante stakeholders.

Mijn recente opdrachten:
 • Gemeente Utrecht: manager Sport. Aansturing van het beleidsteam sport van de gemeente Utrecht op het gebied van sportontwikkeling, topsport, evenementen en accommodaties; adviseur van het College op het gebied van sportbeleid; inhoudelijk betrokken bij het dossier Nationaal Hockey Centrum en het evenementenbeleid.
 • Gemeente Utrecht, Doorlichting Maatschappelijk Vastgoed. Onderzoeksleider voor de doorlichting van de exploitatie van het maatschappelijk (sport)vastgoed van de gemeente Utrecht; onder meer kostprijsberekeningen, benchmark met 9 gemeenten, kostenbesparingen en aanbevelingen (organisatie en financieel).
 • Diverse gemeenten, verzelfstandigingen sportbedrijven. Begeleiding van interne en externe verzelfstandigingen van sportaccommodaties en/of de volledige uitvoering van de sport in verschillende gemeenten. Uitwerking en advisering op het gebied van personeel, organisatie, onderhoud en financiën.
 • Gemeente Utrecht, projectdirecteur Tour de France 2015. Organisatie en eindverantwoordelijkheid voor Le Grand Départ, op het gebied van projectorganisatie (60 fte), financiën (budget € 15,5 miljoen), parcours, side-events, marketing en communicatie en private partnerships. 1 miljoen bezoekers, 8,4 waardering van bezoekers
 • Diverse rekenkamercommissies: Rekenkameronderzoeken sportbeleid en sportaccommodaties. Projectleider voor onderzoeken naar het sportbeleid, sportaccommodaties, op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid en rol van de gemeenteraad.
 • Taskforce Utrecht Marketing, kwartiermaker Utrecht Marketing. Kwartiermakerschap voor de totstandkoming van een nieuwe stedelijke marketingorganisatie. Bouwen en implementeren van de nieuwe organisatie (45 fte, € 5,5 miljoen budget), doelgroepen en doelstellingen en publiek-privaat commitment met stakeholders uit de stad.
 • Diverse gemeenten: doorlichtingen kosten van de sport, projectleider bezuinigingen. Doorlichting, benchmarking en advisering over de kosten voor sport; projectleider voor bezuinigingstrajecten en scenario's. 
 • Diverse gemeenten: projectleider herstructureringen. Voor diverse gemeenten heb ik herstructureringen van buiten- en binnensportaccommodaties uitgevoerd, in budget variërend van € 2,5 miljoen tot € 15 miljoen. 
Mijn expertisegebieden:
 • Visie- en beleidsontwikkeling.
 • Strategie en governance
 • Evaluaties en onderzoek (waaronder rekenkameronderzoeken)
 • Verzelfstandigingen
 • (Project)management

 

Contact

Martijn van Hulsteijn

Stel uw vraag aan Martijn van Hulsteijn

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

  Gerelateerde adviseurs