Jurgen Weijers

Jurgen Weijers

Bestuur & Organisatie, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs managing consultant
Sinds 2011 werkt Jurgen bij BMC en begeleidt hij onderwijsorganisaties bij inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken. Zijn ervaring en affiniteit liggen in het bijzonder bij (voortgezet)speciaal- en passend onderwijs (SWV-en). Zijn opdrachtgevers zijn zowel gemeenten, schoolbesturen als samenwerkingsverbanden.
 
Daarnaast zet Jurgen zich in als facilitator voor het Executive Network voor schoolleiders. Als leidinggevende in het onderwijs heeft u regelmatig te maken met lastige vraagstukken en dilemma’s. Het is boeiend en nuttig om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen en om inspiratie op te doen om die vraagstukken op te lossen. BMC creëert voor u en uw collega’s het platform voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie: het Executive Network Onderwijs. Dit netwerk brengt talenten, ambities en good practices van leidinggevenden en kader bij elkaar. 
 
Recente opdrachten:
 • Projectleider tweede midterm Mét Andere Ogen
 • Projectadvies en ondersteuning G4 Thuiszittersaanpak
 • Kwartiermaker centrale dienst samenwerkingsverband PO
 • Voorzitter Groot Overleg samenwerkingsverband VO; structurele multidisciplinaire overlegtafel
 • Herijking kwaliteitszorg samenwerkingsverband VO
 • Procesbegeleider diverse (regionale en lokale) onderwijsagenda's
 • Kwartiermaker stichting voor onderwijs ondersteunende diensten (KO, VVE, PO, VO, MBO)
 • Operationele inrichting nieuwe governance samenwerkingsverband PO
 • Co-management samenwerkingsverband PO 
 • Advies inrichting bovenschoolse tussenvoorziening samenwerkingsverband VO
 • Interim bestuurder samenwerkingsverband VO

Contact

Jurgen Weijers

Stel uw vraag aan Jurgen Weijers

managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?