Frans Mulder

Frans Mulder

Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Goed onderwijs is gebaseerd op vertrouwen in leerlingen
Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, als leraar en als directeur. Daardoor ben ik vanuit de praktijk bekend met de wereld van het voortgezet onderwijs in al haar facetten.
Sinds 2002 ben ik als senior adviseur verbonden aan BMC en adviseer ik scholen en besturen VO over allerlei zaken, vaak verbonden met het thema samenwerking in de regio. 

Ik heb me sinds 2003 o.a. gespecialiseerd in de voorzieningenplanning in het VO, waaronder regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's). Voorzieningenplanning gaat over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden, welke soort onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen onder meer de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. We begeleiden het tot stand komen van RPO's en geven ook over andere aspecten van de voorzieningenplanning graag advies. We beschikken door onze ervaring over  veel kennis van de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving.

Ook begeleid ik trajecten waarin wordt nagedacht over de gevolgen van leerlingdaling. Soms leidt dit tot fusie- of andere samenwerkingstrajecten waarin wij  met kennis van de praktijk, met hulp van collega professionals van BMC met u een passende oplossing vinden.

 

Contact

Frans Mulder

Stel uw vraag aan Frans Mulder

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?