Hinke Stallen

Hinke Stallen

Sociaal Domein
Zonder een evaluatie van bestaand beleid, geen verbeteringen voor de toekomst.

Ik voer opdrachten uit op het snijvlak van onderzoek en advies. Als onderzoeker evalueer ik gemeentelijke programma’s, monitor ik lopend beleid en breng ik cliëntervaringen in beeld. Ik maak gebruik van bestaande data om de bevindingen te onderbouwen. Als adviseur ik denk mee over mogelijkheden om beleid te verbeteren en door te ontwikkelen.

Ik heb het meeste kennis en affiniteit met het sociaal domein. Ik heb opdrachten uitgevoerd op het gebied van armoedebestrijding, maatschappelijke participatie en Wmo-gerelateerde onderwerpen. 

Mijn sterke punten zijn: verbinden, initiatief nemen en betrokkenheid bij de opdrachtgever.

Recente opdrachten:

  • Onderzoek naar het Maatschappelijk Rendement 
  • Onderzoek naar caseload Sociale Wijkteams
  • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp voor diverse gemeenten
  • Diverse evaluatie-onderzoeken, waaronder onderzoek van positie van kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang
  • Benchmark Armoede en Schulden

Contact

Hinke Stallen

Stel uw vraag aan Hinke Stallen

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?