Ansgar Willenborg

Ansgar Willenborg

Jeugdhulp, Sociaal Domein partner
Klein denken om te begrijpen - groot denken om te inspireren
Ik ben als partner verbonden aan BMC en heb vele jaren ervaring inzake strategie, advies en sturing van organisaties. Deze heb ik bij organisaties tussen markt en overheid zoals aanbieders van jeugdhulp, bij overheidsorganisaties en/of onderzoeksbureaus mogen verzamelen. Ik schakel dagelijks tussen het ontwikkelen en vertalen van wetten en beleid naar het inrichten en functioneren van organisaties zelf. In de praktijk werk ik volgens het principe ‘Van visie naar uitvoering’ en beweeg ik eenvoudig tussen de verschillende lagen binnen organisaties van werkvloer tot directieniveau. Hierbij ligt mijn focus op de samenwerking binnen of tussen organisaties. Recente opdrachten zijn:
  • Invoering nieuwe werkwijze jeugdhulp; als programma-/projectleider begeleid ik jeugdhulpaanbieders bij de invoering van bijvoorbeeld resultaatsturing en trajectbegeleiding. Hierbij zorg ik ervoor dat medewerkers van verschillende organisaties van vooroverleg tot afronding van de hulp steeds beter op elkaar afgestemd samenwerken.
  • Samenwerkingsovereenkomst aanbieders generalistische jeugdhulp; voor een aantal aanbieders van generalistische jeugdhulp in lokale teams heb ik de samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld en geschreven.
  • Opzetten centrum seksueel geweld; als projectleider heb ik geholpen om een van de regionale Centra Seksueel Geweld te realiseren waarin partijen uit verschillende sectoren (justitie, medisch, maatschappelijke ondersteuning etc.) intensief samenwerken.
  • Begeleiding inkoopproces; ik heb verschillende partijen bij het realiseren van de inkoop voor jeugdhulpverlening begeleid.
  • Begeleiding uitwerking kwaliteit en toezicht Wmo vanuit cliëntperspectief; in deze opdracht heb ik cliëntvertegenwoordigers, medewerkers van de gemeente en van de lokale teams geholpen om samen een kwaliteit- en toezichtkader dat vanuit cliëntperspectief is geschreven op te zetten.
  • Transitiemanager; ik was intensief betrokken bij de inrichting van een lokaal jeugdhulpstelsel (inclusief inrichting lokale teams).
  • Penvoerder gemeenschappelijk toezichtkader voor jeugdhulpverlening en factsheet over toezicht in het sociale domein; ik heb de verschillende rijkstoezichthouders, de VNG, een aantal gemeenten en een aantal zorginstellingen begeleid in het ontwikkelen van een toezichtkader voor jeugdhulpverlening en een factsheet over toezicht in het sociale domein.
  • Adviseur organisatieaanpassing Veiligheidshuis; In verband met een ernstig incident en de transities binnen het sociale domein heb ik een organisatieadvies voor een veiligheidshuis waar vrouwen en kinderen toevlucht kunnen vinden ontwikkeld.

Contact

Ansgar Willenborg

Stel uw vraag aan Ansgar Willenborg

partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?