Klaas Pit

Klaas Pit

Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs partner

Ik ben tot 2006 werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docent, schoolleider en bestuurder. Sinds 2006 heb ik in meer dan 30 regio’s de totstandkoming van RPO’s begeleid. Hierbij ging het om regio’s in plattelandsgebieden, verstedelijkte plattelandsgebieden en grote randstadgebieden en om regio’s die te maken hebben met demografische krimp en met een sterke demografische groei.

De laatste drie jaren heb ik, als procesbegeleider, veel samengewerkt met besturen om passende antwoorden te vinden op krimp en groei en om mogelijkheden te verkennen voor bestuurlijke samenwerking. Vanuit deze betrokkenheid heb ik in de afgelopen jaren veel directe lijnen weten te leggen met de verschillende diensten binnen OCW en met DUO.

In al deze projecten komt het neer op bestuurlijke processen waarin scherpe en heldere keuzes moeten worden gemaakt. Juist in dat creatieve spanningsveld voel ik me op mijn plaats. Met de nodige rust, expertise, zorgvuldigheid en humor werk ik samen met de besturen toe naar de meest passende oplossingen.
 

Recente Opdrachten

1.     Procesbegeleiding RPO Groningen

2.     Procesbeleiding RPO Amsterdam

3.     Projectleider toekomst voortgezet onderwijs in Noordoost Groningen

4.     Projectleider toekomst voortgezet onderwijs in Zuidoost Groningen

5.     Projectleider toekomst voortgezet onderwijs op de Veluwe

6.     Uiteenlopende adviesopdrachten betreffende bestuurlijke samenwerking in het voortgezet onderwijs

Contact

Klaas Pit

Stel uw vraag aan Klaas Pit

partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs