Raymond Goelabdien

Raymond Goelabdien

Sociaal Domein senior adviseur
Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen - Charles Darwin
In de ruim 10 jaar dat ik voor BMC als senior adviseur werk hebben mijn opdrachtgevers mij omschreven als kundig, nuchter maar zeker ook passievol.  Met een heldere kijk op zaken om van daaruit een duidelijke koers uit te zetten. Daarbij schroom ik niet om in complexe situaties, soms moeilijke, knopen door te hakken. Ik ben succesvol in wat ik noem “consistent management”. Duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn daarin essentieel en dat beschouw ik als mijn grootste kracht. Sterk ben ik in het inventariseren van het (informele) krachtenveld, de belangen van de verschillende stakeholders en het doorvertalen van de strategische koers naar concrete acties en resultaten en het geven van concrete betekenis daarvan voor alle niveaus binnen een organisatie. Ik ben hierin duidelijk, maar altijd oprecht en integer naar alle betrokkenen. Ik heb ruime ervaring als organisatieadviseur. Hierin heb ik geleerd snel een organisatiedynamiek te doorgronden, breed te kijken en aan te sluiten op de werkelijke behoefte die aan vragen rondom een organisatieverandering ten grondslag ligt. Daarnaast heb ik ook ruime inhoudelijke ervaring als interne lijn- en stafmanager in het sociaal domein. Vanuit die rol snap ik de complexiteit en de uitdagingen van het sociaal domein in het algemeen en organisaties van binnenuit in het bijzonder. Als manager breng ik structuur en geef duidelijke kaders aan, maar daarbinnen geef ik vooral leiding vanuit een coachende stijl.

Mijn expertise gebieden:
  • Interim management
  • Organisatieontwikkeling en Veranderkunde
  • Inhoudelijk specialist (decentralisaties van) sociaal domein

Recente opdrachten:
  • Gemeente in Gelderland: inrichten van en leiding geven aan Opgave gericht werken;
  • Gemeente in Gelderland: projectleider maatschappelijk aanbesteden;
  • Gemeente in Zuid Holland: projectleider Zorgcoöperaties;
  • Diverse gemeenten: programmamanager Sociaal domein;
  • Diverse gemeente: projectleider nieuwe samenspel gemeenten-maatschappelijke partners;
  • Diverse gemeenten: projectleider cultuur-, houding- en gedragstraject Transformatie sociaal domein.

Contact

Raymond Goelabdien

Stel uw vraag aan Raymond Goelabdien

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?