Irene Straatsburg

Irene Straatsburg

Zorg
Luisteren, voelen, denken, adviseren en (samen) doen

Dr. Irene Straatsburg is als partner verbonden aan BMC en heeft vele jaren ervaring in advisering van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Zij is een ervaren programma- en projectleider in ziekenhuizen. Ook heeft zij medisch specialisten en eerstelijns zorgverleners geadviseerd over samenwerking. Ze schuwt inhoudelijke complexiteit en politieke gevoeligheid niet. In haar aanpak is zij zorgvuldig en overtuigend. Als persoon straalt zij op een prettige manier senioriteit en gedecideerdheid uit.

Recente opdrachten

  • Projectleider HiX-inrichting voor een nieuw ziekenhuis. Irene is projectleider voor de aanpassing van het Healthcare Exchange Informationsystem (HiX) van het UMC Utrecht voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, dat per 18 mei verhuist naar een nieuwbouwlocatie voor de landelijke diagnostiek en behandeling. 
  • Programmaleider zorg & huisvesting: voorbereiding van een ziekenhuisrenovatie. Irene ontwierp en leidde een programma voor de voorbereiding van de renovatie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in nauwe samenwerking met de manager bouw. Dit leidde tot programma’s van eisen voor renovatie van de OK, de IC, het Ouder- en kindcentrum, de beddencentrale en het Chirurgisch Dagcentrum. Een twintigtal themagroepen ontwierp en beschreef visie en uitgangspunten voor de afdelingsoverstijgende thema’s zoals gastvrijheid, voeding en medicatie. Het doel was om de medewerkers van het ziekenhuis optimaal te betrekken bij de renovatieplannen. En om hen te stimuleren de mogelijke verbeteringen in werkprocessen en logistiek voor patiëntenzorg tijdig mee te geven aan het ontwerpteam.
  • Programmamanager ChipSoft HiX upgrade voor lokaal maatwerk in een UMC Irene gaf leiding aan het programma voor vernieuwing van het electronisch ziekenhuis informatiesysteem (EZIS), dat door 8500 zorgverleners en andere medewerkers in het UMC Utrecht dagelijks gebruikt wordt. Zij heeft het PvA opgesteld, de programmaorganisatie ingericht, de begroting gemaakt en de medewerkers gerecruteerd. Zij leidde de programmaorganisatie, bewaakte de uitvoering van het PvA en rapporteerde over budgetbesteding, kwaliteit van de software-aanpassingen, risico’s en implementatie in het ziekenhuis aan stuurgroep en RvB UMC Utrecht. Het doel is behaald: een veilige migratie naar de nieuwste versie van het EZIS, genaamd HiX, en goede bijscholing van alle gebruikers in het gebruik van HiX en Uniforme Dossiervoering.
  • Projectleiding Administratieve ICT-Inrichting van een nieuwe divisie oncologische zorg. Irene heeft met een team van 60 medewerkers in 8 werkgroepen een nieuwe divisie in alle ICT-systemen van een ziekenhuis ingericht. Aanleiding is de voorgenomen joint venture van twee ziekenhuizen voor versterking van oncologische zorgverlening. Inmiddels werkt zij aan de voorbereiding van de volgende transitie in de administratieve ICT-systemen.
  • Begeleiding medisch specialisten bij verkenning naar samenwerking. Irene heeft medisch specialisten van maatschappen en vakgroepen begeleid bij hun verkenning naar samenwerking. Daarvoor heeft zij o.a. productieanalyses gemaakt, overeenkomsten en knelpunten bespreekbaar gemaakt en bijeenkomsten begeleid.
  • Training Leiderschap voor ziekenhuismanagers. Gesteund door haar eigen ervaring als manager en adviseur in ziekenhuizen heeft Irene een gevarieerd en inspirerend, kort leiderschapsprogramma ontwikkeld met voor elk wat wils. Essentie van haar boodschap in de training is authentieke en volwassen communicatie met een verwijzing naar Transactionele Analyse. Zij improviseert graag op aangeven van de deelnemers en naar aanleiding van de casuïstiek die zij inbrengen.
  • Inventarisatie toekomstvisie medische staf ziekenhuis. Samen met collega’s onderzocht Irene in alle vakgroepen, lab en ziekenhuisapotheek de gedachten over de toekomst van het vakgebied, de vakgroep en het ziekenhuis als geheel. Dit op verzoek van het medisch stafbestuur. Het bestuur zoekt naar de beste gemeenschappelijke richting voor de medische staf tegen de achtergrond van de snelle (regionale) veranderingen in het zorgaanbod.
  • Ontwerp 1,5 lijns zorg. Voor een grote, innovatieve ouderenzorginstelling realiseerde zij een ontwerp van 1,5 lijns zorg (verbinding van huisartsenzorg, fysiotherapie, ouderenzorg en ziekenhuiszorg). Hiervoor gaf zij leiding aan een projectgroep met zorgverleners / zorgondernemers, leidinggevenden en adviseurs.

Contact

Irene Straatsburg

Stel uw vraag aan Irene Straatsburg

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?