Yasmine Bayoumy

Yasmine Bayoumy

Sociaal Domein
Als maatschappelijk bevlogen adviseur maak ik graag verbinding tussen systeemwereld en leefwereld, hierbij schakel ik zowel op strategisch niveau als operationeel niveau​. De maatschappelijke opgaven van kansengelijkheid, armoede, bestaanszekerheid en inclusie zijn groot in de huidige multiculturele samenleving. Ik geloof in domeinoverstijgend samenwerken, in verbinding en in co-creatie met alle betrokkenen. Als professional beschik ik over stevige denk -en organisatiekracht, authenticiteit, een divers netwerk, ervaringskennis en heb oog voor -en ervaring in het sentiment onder kwetsbare doelgroepen. Ik put uit waardevolle werkervaring, levenservaring en mijn nevenfuncties. 
 
Inzetbaar als adviseur, projectleider en programmamanager binnen gemeenten, onderwijs en stichtingen op vraagstukken als bestaanszekerheid, armoede, wijkaanpak, kansengelijkheid en inclusie. 

 
 

 
 

Contact

Yasmine Bayoumy

Stel uw vraag aan Yasmine Bayoumy

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?