Marijke Blijleven

Marijke Blijleven

Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing consultant
“The most important purpose of evaluation is not to prove but to improve.”

Op, en bij voorkeur samen met, scholen onderzoek ik de kwaliteit van het onderwijs. Afgestemd op de onderzoeksvraag van de school en op het (vak)gebied waarop zij willen verbeteren. Ik leg bloot wat goed gaat en waar aangrijpingspunten zijn voor verbetering, ik rapporteer en adviseer. 

 

Ik adviseer en begeleid scholen bij de innovatie van het onderwijs. Het vormgeven van een veranderplan, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op onderwijs of het opnieuw en wellicht anders vormgeven van het curriculum en het pedagogisch- didactisch handelen wat daarvoor nodig is zijn enkele voorbeelden. Ook hier weer bij voorkeur in nauwe samenwerking met de school. Dit zodat zij geïnformeerd, op basis van actuele informatie en literatuur, gesterkt en vol vertrouwen de innovatie kunnen voortzetten.


 

Contact

Marijke Blijleven

Stel uw vraag aan Marijke Blijleven

Managing consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?