26 apr 2018

Sectoranalyse Cultuureducatie Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft BMC een sectoranalyse van het veld Cultuureducatie opgesteld. De Analyse Cultuureducatie is de laatste van een reeks sectoranalyses die de gemeente Utrecht heeft laten opstellen voor de verschillende kunstdisciplines en velden van de culturele sector in de Domstad. De sectoranalyses zijn bedoeld als opmaat voor een nieuw cultuurbeleid. BMC heeft afgelopen winter ook de Sectoranalyse Amateurkunst gemaakt in opdracht van de gemeente. Steeds meer  gemeenten laten sectoranalyses maken als vertrekpunt en handvat voor nieuw beleid.

De Analyse Cultuureducatie spitst zich toe op cultuureducatie onder schooltijd en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een veldanalyse van de huidige situatie, gebaseerd op literatuur, documentstudie en interviews met vertegenwoordigers van het veld: wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn actuele trends en belangrijke ontwikkelingen in het veld (landelijk en lokaal);

  • een verkenning van kansen en knelpunten, oplossingsrichtingen en denkrichtingen voor de toekomst, ontstaan op basis van ontwerpsessies met het veld;

  • een ontwikkelperspectief dat denkrichtingen biedt en bouwstenen oplevert voor (nieuw) beleid.

De Sectoranalyse Cultuureducatie is opgesteld in samenspraak met het veld: experts en vertegenwoordigers uit de culturele sector en het onderwijs. De Analyse laat zien dat Utrecht een goed ontwikkelde praktijk van binnenschoolse cultuureducatie kent, maar ook dat er verbeterpunten zijn. De uitdaging is om te zorgen dat scholen en culturele partijen op basis van co-creatie en in een open omgeving cultuureducatie gaan vormgeven. Een bouwsteen voor nieuw beleid is om een schakelfunctie te creëren vanuit de gemeente: een onafhankelijke partij die makkelijk verbindt, (kleine) subsidies verstrekt, initiatieven aanjaagt en belangrijke thema’s agendeert.