13 jun 2018

Opinie: Belgische toestanden welkom bij Omgevingswet

Het duurt niet lang meer tot de Omgevingswet in werking treedt. Terwijl er in rap tempo wordt afgeteld tot 2021, neemt de de angst voor Belgische toestanden - een compleet gebrek aan sturing - toe. Met grote vrijheid komt immers grote verantwoordelijkheid. Adviseur Thijs Sommers pleit in ROmagazine dat die vrees voor Belgische toestanden helemaal niet zo terecht is en dat we hier juist lering uit kunnen trekken.

In 2021 worden 26 wetten samengevoegd tot 1 wet: de Omgevingswet. Het is de taak van gemeenten om dit te vertalen naar een Omgevingsplan waarin helder wordt in hoeverre zij sturend willen zijn. Minder regels betekent meer ruimte voor initiatief en dat brengt het risico met zich mee dat men op dit initiatief wordt afgerekend. De angst is dat hierdoor alle sturing verdwijnt; Belgische toestanden. Die angst is volgens Sommers onterecht.

Allereerst beargumenteert Sommers dat restrictief beleid aantrekkelijk zal blijven, onder andere in het kader van ‘het waarborgen van kwaliteit en het vermijden van risico’s’. Daarnaast worden Belgische toestanden in zijn optiek veelal overdreven en is het juist interessanter om te leren van de wijze waarop België omgaat met de fysieke leefomgeving.

Hoewel ook in Vlaanderen de overheid zich terugtrekt, betekent dit bijvoorbeeld niet dat er geen duidelijke omgevingsvisie meer is en dat er niemand meer is die de regie in handen heeft. Er zijn juist zeer duidelijke strategische doelstellingen bepaald die vragen om sturing, maar die profiteren van de minder strakke regulering, bijvoorbeeld met betrekking tot herontwikkelingsplannen. De primaire taak aan bestuurders, na de invoering van de Omgevingswet, is het vinden van de juiste balans tussen ontwikkelingsruimte en het waarborgen van de kwaliteit, aldus Sommers.

Meer weten?

Het volledige artikel is te lezen op de website van ROmagazine. Neem contact op met Thijs Sommers of Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via het contactformulier voor meer informatie over de invoering van de Omgevingswet en wat BMC hierbij voor u kan betekenen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING BLOG

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?