20 feb 2020

Datagedreven organisatie? Volg de workshop BMC Datagame!

Op een laagdrempelige manier het databewustzijn binnen uw organisatie verhogen? BMC Datagame is een 4 uur durende workshop om op een toegankelijke en interactieve manier de datavaardigheid van uw medewerkers te vergroten.  

  • Doelgroep: bestuurders, managers en beleidsmedewerkers
  • Voorkennis: niet nodig
  • Duur: 4 uur
  • Locatie: in huis of bij BMC Amersfoort
  • Groepsgrootte: min. 2, max. 5 groepen van 4 tot 5 personen  
  • Kosten: vanaf € 2.500 (afhankelijk van groepsgrootte en wensen)  

Vraag offerte aan

Data onmisbaar in de gemeentelijke praktijk

De wereld van data en technologie is sterk in ontwikkeling. Waar beschikbare data bewust, veilig en efficiënt worden gebruikt, groeit het inzicht en kunnen ontwikkelingen steeds beter worden verklaard en voorspeld. Daardoor wordt het ook beter mogelijk om gericht te sturen op maatschappelijke impact. ‘Datagedreven werken’ is om die reden een belangrijke nieuwe opgave in het publieke domein. Maar hoe bereik je dat jouw organisatie werkelijk ‘datagedreven’ aan de slag kan?

Van spel naar realiteit

BMC biedt ondersteuning bij deze transformatie. Dat doen wij onder andere met inzet van de BMC Datagame. In een workshop spelen de deelnemers, onder leiding van BMC-adviseurs, dit leerzame en vernieuwende (bord)spel om hen wegwijs te maken in het werken met data. Het spel kan, in groepjes van 4 à 5 personen, op 4 of 5 verschillende borden worden gespeeld, voor een optimaal leereffect. Deelnemers worden zich bewust van de voor hen relevante data, verkennen en evalueren de geboden mogelijkheden, behoeften en kansen en leren hoe de hoeveelheid (vaak uiteenlopende) informatie het beste kan worden ingezet voor de opgave waar zij voor staan. Tijdens de game is er ruimte voor vragen en toespitsing op uw eigen cases. De opgedane kennis wordt dus direct bruikbaar in de eigen praktijk. 

De workshop BMC Datagame biedt ook handvatten voor een goed gesprek in uw organisatie over wat nodig is om te kunnen transformeren en te ontwikkelen naar deze ándere manier van werken: datagedreven, met datavaardige medewerkers.

Download de flyer

Datagame tijdens VgS-congres 26 & 27 september 2019 (Walcheren) groot succes

Het congres stond in het teken van Gastheerschap. Onder leiding van twee BMC-adviseurs proefden de gemeentesecretarissen m.b.v. de Datagame de relevantie van bewust werken met data op dat thema. In diverse groepen moest worden uitgevonden waar het beste een heavymetalfeest kon plaatsvinden in de gemeente. Door aan de slag te gaan met meerdere datasets werden stukjes informatie aan elkaar geknoopt.  
Bij de slotpresentaties gingen de deelnemers met BMC-partner Roel Wever in gesprek over de vraagstukken en dilemma’s: Waar praktisch te beginnen? Wat betekent dit voor het besluitvormingsproces van het college van B en W en het eigen opdrachtgeverschap van de gemeentesecretaris? Zijn we kritisch genoeg op de informatie die openbaar beschikbaar is en op onze eigen data? Is onze basis wel op orde als het gaat om informatievoorziening en privacy? Waar werken we regionaal samen? Hoe kunnen we mensen vanuit beleid en uitvoering meer databewust aan de slag krijgen?
De deelnemers wisselden vervolgens best practices uit en gingen met praktische tips én een sterker databewustzijn naar huis.

OPLOSSING