26 apr 2019

BMC stelt nieuw cultuurbeleid Pijnacker-Nootdorp op

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor de komende periode een hoge ambitie: met een intensivering van de inzet, doorgroeien naar een cultureel voorzieningenniveau meer passend bij de gemeentegrootte (ruim 50.000 inwoners). Bij het vertalen van die ambitie in een nieuwe cultuurnota schakelt de gemeente BMC in.

Een eerste bijeenkomst met het culturele veld heeft al enkele prioriteiten voor de komende jaren opgeleverd:

  • Stimuleren cultuureducatie en –participatie

  • Samenhangend en zichtbaar aanbod

  • Toegankelijke en bereikbare infrastructuur

  • Behouden en versterken infrastructuur

Bovenstaande ambitie en doelen zullen nog verder ingevuld en uitgewerkt moeten worden. Dit zal in uitdrukkelijke participatie met het culturele veld gebeuren. BMC’ers Jurjen Weemstra (senior adviseur Cultuur en Erfgoed) en Charlotte Koppen (junior adviseur) zullen de komende maanden vorm en inhoud gaan geven aan dit proces.

Onze werkwijze om tot nieuw cultuurbeleid te komen kent drie fasen:

  1. In de eerste fase (maart-april) maken we een analyse van de culturele krachten (strengths), zwakten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threads) in de gemeente. Dit doen we onder andere door interviews met diverse instellingen en een enquête onder inwoners.

  2. In fase 2 (mei-juni) wordt de visie herijkt en formuleren we de ambities voor de komende jaren. Ook hierbij zullen we het culturele veld betrekken.

  3. In de eindfase (juli-september) is het aan college en gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. De definitieve versie wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid in uw gemeente? Neem dan contact op met Jurjen Weemstra, senior adviseur Cultuur en Erfgoed, via 06 - 13 35 74 21 of per e-mail jurjen.weemstra@bmc.nl.

CULTUUR & ERFGOED NIEUWS