27 mei 2021

BMC gaat proeftuinen onderwijszorgarrangementen begeleiden

In opdracht van de ministeries van OCW en VWS is BMC op 10 mei 2021 gestart met de begeleiding van de proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA). We zijn trots op deze samenwerking met de ministeries.

De combinatie van onderwijs en zorg roept veel vragen op: wat is toegestaan, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met de financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Daarom willen de ministeries van OCW en VWS de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht brengen én het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg verbeteren. Als mantelpartner van de rijksoverheid gaat BMC de ministeries hierbij helpen.

Proeftuinen: onderzoek naar maatwerk

Op 10 mei 2021 zijn wij daarom in opdracht van de ministeries van OCW en VWS gestart met de begeleiding van vijftien proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA). Daarin onderzoeken we samen met de vijftien geselecteerde initiatieven hoe we kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden, een maatwerkoplossing kunnen bieden. We bekijken ook hoe de ruimte binnen de wet- en regelgeving en het integrale netwerk van (samenwerkings)partners zo maximaal mogelijk benut kan worden. Met de uitkomsten kunnen bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving worden geoptimaliseerd. De proeftuinen lopen tot juni 2022.

Kennisdeling

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de proeftuinen. Het idee is om de kennis en ervaringen van de deelnemende initiatieven te delen, zodat andere (initiële) initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren. Als BMC staan we aan de lat om maximale beweging te creëren door kennis over goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen. 

Klik onderstaande voor een overzicht van de geselecteerde initiatieven:

Overzicht proeftuinen

Bent u geïnteresseerd in deelname om goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

FAQ

Voor meer informatie, bekijk onderstaande vragen en antwoorden.

FAQ Project OZA

Contact

Wilt u meer informatie over de proeftuinen OZA, neem dan contact op met Hilde Jorna-Leussink via onderstaande gegevens. 

Contact

Hilde Jorna-Leussink Jeugdhulp, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant Onderwijs en Jeugd 06 - 83 15 59 52
PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS ZORG NIEUWS

Gerelateerde artikelen