7 jun 2018

Blog: Klaar voor onze nieuwe wereld?

door Damiët Groen, senior adviseur

De wereld verandert.

Een mooie openingszin, die altijd opgaat. Niet voor niets kun je hem tegenwoordig terugvinden in veel visiedocumenten. Maar… zéggen we er voldoende mee? Want die verandering van de wereld vindt wel in een ongelófelijk hoog tempo plaats. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. En dat heeft grote impact op ons werk en ons dagelijks leven. Ónze wereld verandert.

Ook in het sociaal domein zijn deze veranderingen volop gaande. Zijn wij, als gemeenten en non-profitorganisaties, daar klaar voor? Neem alleen al de enorme hoeveelheid (Big) data waarvan gebruikgemaakt kan worden – en ook al wordt. Voor onderzoek, voor het stellen van prognoses, voor het ontwikkelen van beleid.  De invloed daarvan op de wereld waarin we leven is gigantisch. Daar zal de non-profitsector zich toe moeten verhouden.

Dat betekent: een heel nieuwe wereld – ónze wereld – leren kennen, ons daarin verdiepen. Ons een nieuw perspectief eigen maken. Samen verder werken aan de brede ‘transformatie’ die we beogen in het sociaal domein. Maar dan wel in het licht van deze nieuwe (data- en technologische) ontwikkelingen, deze nieuwe context. Wat kan de nieuwe technologie bijdragen aan de beoogde vernieuwing, wat is de betekenis ervan voor het bereiken van de transformatiedoelen die de overheid heeft gesteld: het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners?

Internet of Things, Big Data, Wearables, E-health, Virtual reality (VR), Augmented Reality (AR), Artificial intelligence (AI), Robotica, Drones en Blockchain – deze ontwikkelingen zijn er allemaal al en worden in hoog tempo toegepast. Ze worden ook steeds goedkoper en daarmee meer en meer toegankelijk voor het grote publiek.

Wat betekent dat voor bestuurders of medewerkers van een non-profitorganisatie?

  • In de eerste plaats is het van belang dat we deze nieuwe ontwikkelingen kennen en nauwkeurig volgen. Zodat we weten hoe de technologie ook in het sociaal domein kan worden toegepast en hoe onze dienstverlening hiermee verder kan worden geïnnoveerd.

  • Daarnaast vraagt het een grote flexibiliteit en ‘transformatie’ van onze organisatie. Wendbaarheid, kunnen meebewegen, zowel in de structuren als in het gedrag van mensen. Zodat we goed weten wat er leeft bij inwoners en kunnen blijven inspelen op de veranderingen, die immers continu doorgaan.

  • Het vraagt ook om innoveren in echte cocreatie met inwoners, organisaties en andere maatschappelijke partners: samen werken,  samen ontwikkelen. Cocreatie als een wezenlijk geïntegreerd onderdeel van onze organisatie.

  • De non-profitsector krijgt hiermee ook een extra maatschappelijke taak; immers, niet alle inwoners volgen deze ontwikkelingen en technologieën. Mensen in uiterst kwetsbare situaties zijn lang niet altijd op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is en wordt, terwijl juist zij er veel baat bij kunnen hebben. Daar kunnen we op inspringen door de nieuwe mogelijkheden bekend te maken en – heel belangrijk – toegankelijk!

Als beleidsmakers in het sociaal domein hebben wij veel ervaring opgedaan rondom de decentralisaties en de ‘transformaties’: goede kennis van de bedrijfsvoering was hard nodig om samen deze complexe opgaven vorm te geven. Zo staan we nu voor de uitdaging om de IT- sector grondig te leren kennen. Om te weten welke technologische ontwikkelingen er gaande zijn, maar vooral ook om te leren hoe we die het beste kunnen blijven volgen, wat de impact ervan is voor inwoners en wat ons als non-profitorganisaties en als BMC, partner in deze verandering, te doen staat. Een belangrijk nieuw perspectief, dat we van nu af aan bewust meenemen in onze uitvoeringspraktijk!

Lees hier meer over de belangrijkste technologische ontwikkelingen in het sociaal domein.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Damiët Groen via telefoonnummer 06 - 20 94 29 85 of per e-mail naar damiet.groen@bmc.nl.

SOCIAAL DOMEIN BLOG