26 apr 2018

Advisering transitie Stedelijk Museum Kampen

Onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid is dat de grote culturele instellingen worden verzelfstandigd. De bibliotheek was altijd al zelfstandig en in de afgelopen jaren zijn de Stadsgehoorzaal en het centrum voor de kunsten Quintus verzelfstandigd. De laatste grote instelling die nog verzelfstandigd moet worden is het Stedelijk Museum Kampen. De voorbereiding van deze verzelfstandiging is in volle gang en BMC ondersteunt de gemeente hierbij. Daarbij komt de ervaring die BMC recent heeft opgedaan met de verzelfstandiging van andere musea – onder andere in Breda, Oss en Venlo - goed van pas.

De verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Kampen gaat gepaard met het ontwikkelen van een nieuw toekomstperspectief voor het museum. Belangrijkste uitdaging daarbij is om meer te focussen op inhoud en qua presentatie meer beleving te bieden. De geschiedenis van Kampen als Hanzestad wordt in een aangescherpt museaal profiel een belangrijk thema. Om de discussie over het museumprofiel van het Stedelijk Museum Kampen goed te kunnen voeren, worden momenteel verschillende toekomstscenario’s opgesteld. In een van de toekomstscenario’s wordt ook de recent opgeviste IJsselkogge bij de museale presentatie betrokken. Met haar ruime ervaring in conceptontwikkeling voor musea en de vertaling daarvan in gebouw, organisatie en exploitatie kan BMC de gemeente goed ondersteunen bij deze planontwikkeling.

Met de verzelfstandiging en de plannen voor een aangescherpt museumprofiel tekent zich een behoorlijke transitie af voor het Stedelijk Museum Kampen. Een veelomvattende en spannende opgave waarvoor BMC haar expertise graag wil inzetten.