Nieuws

Consequenties van het vervroegd invoeren van scheiden wonen en zorg; wat doet u?

In het definitieve regeerakkoord zijn de afspraken uit het het Lente-akkoord onverkort overgenomen. Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte II geeft in stappen aan hoe dat moet gebeuren. Men...

zorg
huisvestingsexploitatie
care
wonen
zorgzwaartepakket
intramurale zorg
zorgexploitatie
Lees verder >>

drs. Ron Stevens
Experts

drs. Ron Stevens

Als ervaren consultant op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling in relatie tot maatschappelijk vastgoed, is mijn specialisatie maatschappelijk vastgoed en wonen – zorg. Ik voer opdrachten uit...

politiek-bestuurlijke vraagstukken
strategische vraagstukken
sociaal domein
maatschappelijk vastgoed
Lees verder >>

Praktijk

Doorlichting sportaccommodaties

In 2011 heeft gemeente Utrecht aan BMC gevraagd om samen met de gemeente de exploitatie van de sportvoorzieningen door te lichten: het ging hierbij om de binnensport, de buitensport en de zwembaden.

buitensport
binnensport
zwembaden
projectleider
Lees verder >>

Joël Scherrenberg MBA MRICS
Experts

Joël Scherrenberg MBA MRICS

Als senior adviseur ben ik verbonden aan BMC en ik heb vele jaren ervaring in het oplossen van vraagstukken rondom de bedrijfsvoering en het vastgoed van publieke organisaties. Mijn focus ligt op de z...

Bedrijfswaarde
zorg
Portefeuille
Waardering
vastgoed
beheer
bedrijfsvoering
huisvesting
vastgoedmanagement
Lees verder >>

Koen Kerklaan
Experts

Koen Kerklaan

Sinds 2012 ben ik als adviseur verbonden aan BMC waarbij ik me voornamelijk richt op de accommodatiekant van de sport. Goede faciliteiten zijn onmisbaar om te kunnen sporten; zowel voor een kind dat w...

sportbeheer
maatschappelijk vastgoed
tarieven
sportaccommodaties
verzelfstandiging
sportbeleid
exploitatie
advies
subsidies
Lees verder >>

Praktijk

Visie passende voorzieningen gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn kan het aantal vierkante meters maatschappelijk vastgoed worden verminderd. Het voorzieningenniveau zakt hierdoor niet door een ondergrens. Dat constateert onderzoeksbureau BM...

maatschappelijk vastgoed
bezuinigingen
voorzieningenniveau
zelforganiserend vermogen
besparing
Lees verder >>

Nieuws

Zorgvastgoedrisico wordt debiteurenrisico

In toenemende mate zullen in diverse delen van de zorgsector marktpartijen gaan voorzien in de beschikbaarheid van huisvesting. Als ontwikkelaar, investeerder, belegger, eigenaar of financier. De zor...

huisvesting
debiteurenrisico
Zorgvastgoedrisico
zorgvastgoed
marktsector
zorgaanbieders
Lees verder >>

Nieuws

In 5 stappen naar een nieuw cultureel vastgoedbeleid

De gesubsidieerde cultuur krimpt en zal verder krimpen. In veel gemeenten zal de komende jaren een nieuwe, culturele infrastructuur ontstaan die minder op de overheid en meer op de markt is gericht. D...

culturele infrastructuur
vastgoedsector
5-stappenplan
cultureel vastgoedbeleid
subsidiestromen
cultuur
maatschappelijk
Lees verder >>

Emmeke Gosselink MUAD
Experts

Emmeke Gosselink MUAD

Als adviseur voor BMC en BMC Interlink help ik gemeenten en corporaties bij (vastgoed)strategie, organisatie- en beleidsvraagstukken. Mijn specifieke expertise is advisering vanuit het oogpunt ‘klan...

maatschappelijk vastgoed
marketing
gebiedsontwikkeling
klanten
vastgoedstrategie
vastgoedbeleid
verkoop
Lees verder >>

Kompas Vastgoedmanagement
Download

Kompas Vastgoedmanagement

Het kompas helpt om de goede koers te bepalen in tijden van bezuinigingen en heroriëntatie en een tijd waarin vastgoed leegstaat of slecht gebruikt wordt.

maatschappelijke opgave
bezuinigingen
vastgoed
leegstand
heroriëntatie
Lees verder >>