Over BMC

Organisatie

BMC is met bijna 1.000 adviseurs, interim-managers en beleidsexperts marktleider binnen de publieke sector.

lees verder >>

Missie

Burger en ambtenaar, cliënt en zorgverlener, leerling en docent. In hun relaties krijgt het publieke belang een gezicht.

lees verder >>

Kernwaarden

De wijze waarop de BMC haar diensten verleent aan opdrachtgevers en BMC’ers onderling met elkaar omgaan wordt bepaald door vier kernwaarden, die aan onze missie zijn ontleend.

lees verder >>

Kernactiviteiten

BMC adviseert, implementeert, detacheert en ontzorgt.

lees verder >>

Kwaliteit

Onze aanpak en werkwijze is vastgelegd in een kwaliteitssysteem op grond waarvan BMC is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 door CIIO, gericht op de certificering van organisaties voor kennisintensieve dienstverlening.

lees verder >>

Maatschappelijk ondernemen

BMC is zich als maatschappelijk ondernemer bewust van haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote vraagstukken in de publieke sector en wil zich daarom nadrukkelijk profileren als partner van innovatie.

lees verder >>

Raad van Commissarissen BMC Groep

De BMC Groep is zeer content met de veelzijdige samenstelling van haar Raad van Commissarissen, wiens gezamenlijke specifieke deskundigheid, brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen voor de BMC Groep van groot belang is.

lees verder >>

Raad van Bestuur BMC Investments B.V.

De Raad van Bestuur van BMC Investments B.V. wordt gevormd door de heer A.T. (Albert) Jansen en de heer drs.ing. J.H. (Jan) van der Panne.

lees verder >>