De gemeenteraden van Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek hebben ingestemd met de aanbeveling uit het BMC-rapport ‘Met BON meer Waard’.

samenwerking
ambtelijke organisatie
herindeling
Lees verder >>

Advies & implementatie 'Samenwerken'

BMC ondersteunt opdrachtgevers bij trajecten rondom Samenwerking. Concreet ondersteunen wij opdrachtgevers binnen het gehele publieke domein bij: visieontwikkeling op samenwerking …

risicoanalyse
samenwerkingscultuur
visieontwikkeling
doorrekeningen
samenwerkingsscenario's
samenwerking
Lees verder >>
App: BMC ToekomstWijzer

BMC heeft een toekomstvisie ontwikkeld die uitgaat van het denken in scenario’s. In deze app kunt u allerlei informatie vinden over deze toekomstvisie en de gewenste ontwikkeling bepalen, voor zowel het primaire proces, als de financiële functie, als de HRM-functie van uw organisatie.

Lees verder >>

Bij veel sociale diensten is de formatie min of meer als vanzelf gegroeid tot de omvang zoals die nu is. Dat geldt ook voor de afdelingen Werk en Participatie van de gemeente Emmen: ‘Je hebt de precieze feiten over de benodigde capaciteit nodig om zowel ambtelijk als bestuurlijk te kunnen sturen op de uitvoering’, aldus Peter van de Leur, afdelingsmanager Werk van de gemeente Emmen. ‘Daarom wilden we een objectieve formatiecalculatie laten uitvoeren. Het berekeningsmodel van BMC maakt inzichtelijk hoeveel formatie er daadwerkelijk nodig is voor de uitvoering van het takenpakket. Maar met het model kan ook de integrale kostprijs per product worden vastgesteld. Dat leidt tot transparantie van de totale uitvoeringskosten voor de gemeente Emmen, dat wil zeggen inclusief de samenwerking met de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn. We weten nu exact wat we doen en hoeveel tijd en dus geld ermee gemoeid is. Het is beter discussiëren over de feiten dan over aannames en beelden.’

organisatieadvies
organisatiestructuur
organisatieontwikkeling
formatiecalculatie
Lees verder >>