Bij veel sociale diensten is de formatie min of meer als vanzelf gegroeid tot de omvang zoals die nu is. Dat geldt ook voor de afdelingen Werk en Participatie van de gemeente Emmen: ‘Je hebt de precieze feiten over de benodigde capaciteit nodig om zowel ambtelijk als bestuurlijk te kunnen sturen op de uitvoering’, aldus Peter van de Leur, afdelingsmanager Werk van de gemeente Emmen. ‘Daarom wilden we een objectieve formatiecalculatie laten uitvoeren. Het berekeningsmodel van BMC maakt inzichtelijk hoeveel formatie er daadwerkelijk nodig is voor de uitvoering van het takenpakket. Maar met het model kan ook de integrale kostprijs per product worden vastgesteld. Dat leidt tot transparantie van de totale uitvoeringskosten voor de gemeente Emmen, dat wil zeggen inclusief de samenwerking met de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn. We weten nu exact wat we doen en hoeveel tijd en dus geld ermee gemoeid is. Het is beter discussiëren over de feiten dan over aannames en beelden.’

organisatieontwikkeling
organisatieadvies
formatiecalculatie
organisatiestructuur
Lees verder >>

Events

Laat hier uw gegevens achter om op de hoogte gehouden te worden van de door BMC georganiseerde events.
Meer >>


Een BMC-expert als dagvoorzitter, spreker of organisator bij uw eigen evenement?
Meer >>


Dienstencheque

U wilt: Uw inwoners langer thuis laten wonen. Ondersteuning beter afstemmen op de wensen van uw inwoners. Mensen met een uitkering weer richting de arbeidsmarkt laten  bewegen. Besparen op uw uitgaven voor dure uitkeringen en voorzieningen. De participatiemaatschappij bevorderen.
Wij bieden de oplossing: de Dienstencheque!

hulp bij huishouding
participatiemaatschappij
klussen in en om het huis
participatie
dienstencheque
alfacheque
wmo-indicatie
Lees verder >>

In zijn column van 27 maart signaleert Mohammed Essafi een aantal opmerkelijke en belangrijke ontwikkelingen voor de lokale overheid als het gaat om de uitvoering van de nieuwe wetgeving in het sociaal domein. Hij houdt een warm en doorwrocht pleidooi voor de bundeling van krachten en zou het betreuren als er op de portefeuilles in het sociaal domein in een gemeente meer dan twee wethouders zouden komen. Een helder betoog, waar ik me geheel in kan vinden. Maar …

Lees verder >>

De gemeenten in de Hoeksche Waarde hebben BMC gevraagd onderzoek te doen naar welke organisatievorm het beste past bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomensvoorziening Hoeksche Waard.

participatiebudget
werk en inkomensvoorziening
participatiewet
Lees verder >>